Licitatii, Termen 13.12.2016

Dos.ex.nr. 4/2013
Din 07.11.2016

PUBLICATIE DE LICITATIE

 
                Cu privire la cererea de executare silita imobiliara solicitata de creditoarea BANCA ROMANEASCA S.A Membra a Grupului National Bank of Greece reprezentata prin COFACE ROMANIA CREDIT MANAGEMENT SERVICES, cu sediul in Bucuresti - 014453, Str. Calea Floreasca, nr. 39, et. 3, Sector 1, impotriva debitorilor UNGUR (fosta SPATARU) Claudia, CNP: 2761013080035, cu domiciliul in Maierus - 507120, nr. 173, Comuna Maierus, Judetul Brasov si SPATARU Cosmin Razvan, CNP: 1740501080084, cu domiciliul in Cristian - 507055, Morii, nr. 52, Judetul Brasov, pentru recuperarea diferentei de debit in cuantum de 147.005,67 EUR (la cursul BNR din ziua platii) + 14.059,27 Leireprezentand debit si cheltuieli de executare, la care se vor adauga cheltuielile de executare si urmarire care se vor efectua pana in ziua licitatiei, respectiv se vor cuantifica,
                Avand in vedere titlul executoriu constand in Contract de credit nr. B0026877 din data de 17.09.2008 emis de Banca Romaneasca SA, Contract de ipoteca autentificat sub nr. 3073 din data de 17.09.2008 de NP Tudorache Viorel , procesul verbal de stabilire cheltuieli de executare din 11.01.2013 emis de B.E.J. Manolache Marcel Iulian, Incheierea Judecatoriei Brasov de incuviintare a executarii silite din data de 05.02.2013 , prin care se constata creanta certa, lichida si exigibila a creditoarei care a solicitat inceperea executarii silite imobiliare in baza art.504 C.pr.civ. si urmatoarele.
                Prin prezenta se aduce la cunostinta publica generala si a celor interesati ca in data de 13.12.2016, ora 10:00 la sediul biroului nostru din mun. Brasov, str. Iuliu Maniu, nr.68,  bl.3, sc.B, ap.6, et.1, jud.Brasov,are loc licitatia publica in vederea vanzarii imobilului situat in Cristian - 507055, Morii, nr. 52, Judetul Brasov, proprietatea debitorilor UNGUR (fosta SPATARU) Claudia si SPATARU Cosmin Razvan, identificat prin CF nr. 101830 provenit din conversia de pe hartie a C.F. nr. 4531 si nr TOP 1624/1/4, nr cadastral 1430.
                La intocmirea procesului verbal de situatie s-a constatat ca imobilul licitat are urmatoarea componenta :livada de 1.200 mp si casa S+P+E compusa din 6 camere si dependinte (subsol- garaj, hol, dependinte-4; parter: baie, camara, grup sanitar, windfang, hol; etaj- baie, grup sanitar, hol, dressing).
                Pretul de strigare al imobilului este de 514.743,75 Lei, pret ce a fost redus la 75% din pretul stabilit in cond.art. 500 al.2 si 411 al.3 C.pr.civ. de catre expert tehnic ing. TODOR TIBERIU conform expertizei nr. 1509301 din 11.09.2015  aflata la dosarul nostru de la fila 284 la fila 336(cate o copie a expertizei fiind comunicata atat creditoarei cat si debitorilor).
                Toţi cei care pretind vreun drept asupra imobilului situat in Cristian - 507055, Morii, nr. 52, Judetul Brasov, să-l anunţe executorului judecătoresc înainte de data stabilită pentru licitatie, sub sancţiunea de a nu mai fi ţinuţi în seamă după acea dată.
Conditii de licitatie :
                1.Cei care doresc sa liciteze sunt obligati sa depuna, pana in ziua licitatiei, oferte de cumparare si o cautiune de 10% din pretul initial de strigare, pe recipisa de consemnare la C.E.C., la dispozitia executorului judecatoresc si care va fi atasata ofertei. Sunt scutiti de a depune aceasta cautiune creditorul privilegiat, creditorul ipotecar si coproprietarii.
                2.Pretul integral al imobilului se va achita in termen de 30 de zile de la data vanzarii.
                3.Cumparatorul va suporta toate taxele de transcriere sau intabulare in cartea funciara.
                4.Daca nu sunt intrunite conditiile de mai sus sau nu sunt licitatori, o noua licitatie se va ordona, la cerere, in decurs de cel mult 60 de zile calculate de la data publicarii licitatiei
                5.Dupa plata integrala a pretului si dupa expirarea termenului de 15 zile prevazut de art.401 al.1 lit.a C.pr.civ, executorul judecatoresc va intocmi actul de adjudecare.
                Prezenta publicatie a fost emisa de Birou Executor Judecatoresc MANOLACHE MARCEL IULIAN, la data de 07.11.2016.
                Dosarul executional va putea fi consultat de cei interesati la sediul Biroului Executorului Judecatoresc MANOLACHE MARCEL IULIAN din mun. Brasov, str. Iuliu Maniu, nr. 68,  bl.3, sc.B, ap.6, et.1,  jud. Brasov.
                Prezenta publicatie se aduce la cunostinta prin comunicare creditoarei, debitorilor, Administratiei Financiare, prin afisare la sediul Judecatoriei Brasov, pe site-ul www.registru.uniuneaexecutorilor.ro, la sediul Primariei Loc. in circumscriptia careia se afla situat imobilul supus executarii silite, la sediul biroului nostru si la locul situarii imobilului iar la cererea creditoarei si pe cheltuiala sa si prin publicare in ziare mai raspandite.
 
EXECUTOR JUDECATORESC,

                            MANOLACHE MARCEL IULIAN

 
Dos.ex.nr. 668/2012
Din 07.11.2016

PUBLICATIE DE LICITATIE

                Cu privire la cererea de executare silita imobiliara solicitata de creditorii ALEXANDRU Cristian, cu domiciliul in Ploiesti - 100287, Aleea Vitioarei, nr. 3, bl. 84, sc. A, Judetul Prahova si VENETO BANCA (BANCA ITALO ROMENA SpA ITALIA TREVISO ), cu sediul in Bucuresti - 020334, Str. Gara Herastrau, et. PARTER ,1,2,3, Sector 2, impotriva debitorilor S.C. COMPLEX HOTELIER POIANA URSULUI S.R.L. PRIN LICHIDATOR JUDICIAR INFO-DIP INSOLVENCY SPRL, CIF: RO 17633937, J08/1354/2005, cu sediul in Brasov - 500173, Str. Mihail Kogalniceanu, nr. 18, bl. K1, sc. C, ap. 23, Judetul Brasov, NICOLESCU Mihai, CNP: 1420618163226, cu domiciliul in Craiova, Str. Lecca Constantin, nr. 56, Judetul Dolj, NICOLESCU Elena, CNP: 2411110163191, cu domiciliul in Craiova, Str. Lecca Constantin, nr. 56, Judetul Dolj, OGHINCIUC Laurentiu, CNP: 1810617297304, cu domiciliul in Ploiesti, Str. Domnisori, nr. 90, bl. 58, sc. B, ap. 37, Judetul Prahova si OGHINCIUC Andreea Irina, CNP: 2810903297300, cu domiciliul in Ploiesti, Str. Domnisori, nr. 90, bl. 58, sc. B, ap. 37, Judetul Prahova, pentru recuperarea diferentei de debit in cuantum de 2.621.642,27 EUR (la cursul BNR din ziua platii) + 2.112.281,93 Leireprezentand debit si cheltuieli de executare, la care se vor adauga cheltuielile de executare si urmarire care se vor efectua pana in ziua licitatiei, respectiv se vor cuantifica,
                Avand in vedere titlul executoriu constand in contract de garantie imobiliara autentificat de catre BNP Hermeneanu Adriana Daniela sub nr.1163/06.11.2008 si conventia de linie de credit nr.275/30.05.2008 modificata prin Addendum nr.1 din 06.11.2008 incheiata cu debitoarea  SC Business Trad SRL , procesul verbal de stabilire cheltuieli de executare din 27.09.2012 emis de B.E.J. Manolache Marcel Iulian, Incheierea Judecatoriei Brasov de incuviintare a executarii silite din data de 03.10.2012 , prin care se constata creanta certa, lichida si exigibila a creditorilor care a solicitat inceperea executarii silite imobiliare in baza art.504 C.pr.civ. si urmatoarele.
                Prin prezenta se aduce la cunostinta publica generala si a celor interesati ca in data de 13.12.2016, ora 10:30 la sediul biroului nostru din mun. Brasov, str. Iuliu Maniu, nr.68,  bl.3, sc.B, ap.6, et.1, jud.Brasov,are loc licitatia publica in vederea vanzarii imobilului situat in Poiana Brasov - 500001, Str. Poiana Ursului nr. 1, Judetul Brasov, proprietatea debitorilor NICOLESCU Mihai, NICOLESCU Elena, OGHINCIUC Laurentiu si OGHINCIUC Andreea Irina, identificat prin CF nr. 100744 si nr TOP 14202, 14202/1.
                La intocmirea procesului verbal de situatie s-a constatat ca imobilul licitat are urmatoarea componenta :hotelul de 4* are in componenta spatiu receptie, bar, restaurant cu o capacitate de 120 locuri si cu spatiile si dotarile aferente, grupuri sanitare, spatii administrative, sala de conferinta cu o capacitate de 80 locuri, spatiu club, spatii de cazare compuse din 38 camere duble si 5 apartamente, cu teren de 3449 mp. Imobilul se vinde grevat de dreptul de uzufruct inscris in cartea funciara in favoarea S.C. Complex Hotel Poiana Ursului (in insolventa).
                Pretul de strigare al imobilului este de 8.866.900,00 Lei echivalentul a 1.986.000 EURO la CURS BNR reprezentand valoarea nudei proprietati, iar valoarea uzufructului este de 1.463.100,00 lei ( echivalentul a 327.710,00 euro) care nu se vinde, stabilit in cond.art. 500 al.2 si 411 al.3 C.pr.civ. de catre expert tehnic ing. Frunza Manuela conform expertizei nr. 703096/2014 SI 42/2015 aflata la dosarul nostru de la fila 394 la fila 433(cate o copie a expertizei fiind comunicata atat creditorilor cat si debitorilor).
                Toţi cei care pretind vreun drept asupra imobilului situat in Poiana Brasov - 500001, Str. Poiana Ursului nr. 1, Judetul Brasov, să-l anunţe executorului judecătoresc înainte de data stabilită pentru licitatie, sub sancţiunea de a nu mai fi ţinuţi în seamă după acea dată.
Conditii de licitatie :
                1.Cei care doresc sa liciteze sunt obligati sa depuna, pana in ziua licitatiei, oferte de cumparare si o cautiune de 10% din pretul initial de strigare, pe recipisa de consemnare la C.E.C., la dispozitia executorului judecatoresc si care va fi atasata ofertei. Sunt scutiti de a depune aceasta cautiune creditorul privilegiat, creditorul ipotecar si coproprietarii.
                2.Pretul integral al imobilului se va achita in termen de 30 de zile de la data vanzarii.
                3.Cumparatorul va suporta toate taxele de transcriere sau intabulare in cartea funciara.
                4.Daca nu sunt intrunite conditiile de mai sus sau nu sunt licitatori, o noua licitatie se va ordona, la cerere, in decurs de cel mult 60 de zile calculate de la data publicarii licitatiei
                5.Dupa plata integrala a pretului si dupa expirarea termenului de 15 zile prevazut de art.401 al.1 lit.a C.pr.civ, executorul judecatoresc va intocmi actul de adjudecare.
                Prezenta publicatie a fost emisa de Birou Executor Judecatoresc MANOLACHE MARCEL IULIAN, la data de 07.11.2016.
                Dosarul executional va putea fi consultat de cei interesati la sediul Biroului Executorului Judecatoresc MANOLACHE MARCEL IULIAN din mun. Brasov, str. Iuliu Maniu, nr. 68,  bl.3, sc.B, ap.6, et.1,  jud. Brasov.
                Prezenta publicatie se aduce la cunostinta prin comunicare creditorilor, debitorilor, Administratiei Financiare, prin afisare la sediul Judecatoriei Brasov, pe site-ul www.registru.uniuneaexecutorilor.ro, la sediul Primariei Loc. in circumscriptia careia se afla situat imobilul supus executarii silite, la sediul biroului nostru si la locul situarii imobilului iar la cererea creditorilor si pe cheltuiala sa si prin publicare in ziare mai raspandite.
 
EXECUTOR JUDECATORESC,

                             MANOLACHE MARCEL IULIAN

 


Contact Executor Judecatoresc