Licitatii, Termen 07.02.2016

Dos.ex.nr. 688/2012
Din 06.01.2017

PUBLICATIE DE LICITATIE

 
                Cu privire la cererea de executare silita imobiliara solicitata de creditoarea ALPHA BANK ROMANIA S.A., cu sediul in Bucuresti, Calea Dorobantilor, nr. 237B, Sector 1, impotriva debitorilor SEVAN Vian Dorin, CNP: 1680306080036, si SEVAN Lucica, CNP: 2700823080013, ambii cu domiciliul in Sacele - 505600, Str. Carpenului, nr. 40A, Judetul Brasov, pentru recuperarea diferentei de debit in cuantum de 123.209,49 EUR (la cursul BNR din ziua platii) + 13.581,92 Leireprezentand debit si cheltuieli de executare, la care se vor adauga cheltuielile de executare si urmarire care se vor efectua pana in ziua licitatiei, respectiv se vor cuantifica,
                Avand in vedere titlul executoriu constand in contract de facilitate de credit si garantie reala mobiliara nr 09/17.04.2008 (nr0580316/17.04.2008) si actele aditionale nr. 1/01.06.2009, nr. 2 /27.08.2009, nr. 3/15.12.2009, contract de garantie Imobiliara nr. 09/17.04.2008 autentificat sub nr. 1147/17.04.2008 la BNPA Dragusin Emil si Batranu Ramona Elena , contract de garantie reala mobiliara nr. (09) 0580316 din data de 03.06.2009 (conturi), contract de garantie reala mobiliara nr.  (09) 0580316 din data de 03.06.2009 (venituri) , procesul verbal de stabilire cheltuieli de executare din 06.10.2012 emis de B.E.J. Manolache Marcel Iulian, Incheierea Judecatoriei Brasov de incuviintare a executarii silite din data de 28.10.2010 , prin care se constata creanta certa, lichida si exigibila a creditoarei care a solicitat inceperea executarii silite imobiliare in baza art.504 C.pr.civ. si urmatoarele.
                Prin prezenta se aduce la cunostinta publica generala si a celor interesati ca in data de 07.02.2017, ora 10:00 la sediul biroului nostru din mun. Brasov, str. Iuliu Maniu, nr.68,  bl.3, sc.B, ap.6, et.1, jud.Brasov,are loc licitatia publica in vederea vanzarii imobilului situat in Sat Feldioara, Comuna Feldioara, Judetul Brasov, proprietatea debitorilor SEVAN Vian Dorin si SEVAN Lucica, identificat prin CF nr. 100556 provenit din conversia de pe hartie a C.F. nr. 7212 si nr TOP 4066/1/1, nr. cad. 604.
                La intocmirea procesului verbal de situatie s-a constatat ca imobilul licitat are urmatoarea componenta :teren arabil intravilan in suprafata de 50.000 mp.
                Pretul de strigare al imobilului este de 203.139,00 Lei, pret ce a fost redus la 75% din pretul stabilit in cond.art. 500 al.2 si 411 al.3 C.pr.civ. de catre expert tehnic ing. STAN MIRCEA  conform expertizei nr. 33 din 28.08.2013  aflata la dosarul nostru de la fila 169 la fila 180(cate o copie a expertizei fiind comunicata atat creditoarei cat si debitorilor).
                Toţi cei care pretind vreun drept asupra imobilului situat in Sat Feldioara, Comuna Feldioara, Judetul Brasov, să-l anunţe executorului judecătoresc înainte de data stabilită pentru licitatie, sub sancţiunea de a nu mai fi ţinuţi în seamă după acea dată.
Conditii de licitatie :
 
                1.Cei care doresc sa liciteze sunt obligati sa depuna, pana in ziua licitatiei, oferte de cumparare si o cautiune de 10% din pretul initial de strigare, pe recipisa de consemnare la C.E.C., la dispozitia executorului judecatoresc si care va fi atasata ofertei. Sunt scutiti de a depune aceasta cautiune creditorul privilegiat, creditorul ipotecar si coproprietarii.
                2.Pretul integral al imobilului se va achita in termen de 30 de zile de la data vanzarii.
                3.Cumparatorul va suporta toate taxele de transcriere sau intabulare in cartea funciara.
                4.Daca nu sunt intrunite conditiile de mai sus sau nu sunt licitatori, o noua licitatie se va ordona, la cerere, in decurs de cel mult 60 de zile calculate de la data publicarii licitatiei
                5.Dupa plata integrala a pretului si dupa expirarea termenului de 15 zile prevazut de art.401 al.1 lit.a C.pr.civ, executorul judecatoresc va intocmi actul de adjudecare.
                Prezenta publicatie a fost emisa de Birou Executor Judecatoresc MANOLACHE MARCEL IULIAN, la data de 06.01.2017.
                Dosarul executional va putea fi consultat de cei interesati la sediul Biroului Executorului Judecatoresc MANOLACHE MARCEL IULIAN din mun. Brasov, str. Iuliu Maniu, nr. 68,  bl.3, sc.B, ap.6, et.1,  jud. Brasov.
                Prezenta publicatie se aduce la cunostinta prin comunicare creditoarei, debitorilor, Administratiei Financiare, prin afisare la sediul Judecatoriei Brasov, pe site-ul www.registru.uniuneaexecutorilor.ro, la sediul Primariei Loc. in circumscriptia careia se afla situat imobilul supus executarii silite, la sediul biroului nostru si la locul situarii imobilului iar la cererea creditoarei si pe cheltuiala sa si prin publicare in ziare mai raspandite.
 
EXECUTOR JUDECATORESC,

                             MANOLACHE MARCEL IULIANDos.ex.nr. 544/2012
Din 06.01.2017

PUBLICATIE DE LICITATIE

 
                Cu privire la cererea de executare silita imobiliara solicitata de creditoarea BANCA COMERCIALA ROMANA PRIN TONESCU FINANCE S.R.L., cu sediulin Bucuresti - 014476, Calea Floreasca, nr. 246C, bl. CLADIREA SKY TOWER, et. 11, cu sediul ales la ASSET PORTOFOLIO SERVICING ROMANIA SRL, Sector 1, impotriva debitorilor S.C. H.M DESIGN S.R.L., CIF: 21364799, cu sediul in Bod - 507015, Str. Brasovului, nr. 34, Judetul Brasov si HOSSU Marius, CNP: 1740329080047, cu domiciliul in Brasov, Tudor Vladimirescu, nr. 34, bl. 2, ap. 24, Judetul Brasov, pentru recuperarea diferentei de debit in cuantum de 606.840,16 Lei reprezentand debit si cheltuieli de executare, la care se vor adauga cheltuielile de executare si urmarire care se vor efectua pana in ziua licitatiei, respectiv se vor cuantifica,
                Avand in vedere titlul executoriu constand in contract de credit nr. 149/12028/25.08.2008 emis de Banca Comerciala Romana SA.,contract de ipoteca autentificat sub nr. 2531/25.08.2008 autentificat de catre BNP Bogdan Viorica, contract de garantie reala mobiliara nr. 149/12028/25.08.2008 , contract de fidejusiune nr. 149/12028/25.08.2008,contract de credit nr.150/12028/25.08.2008 emis de Banca Comerciala Romana SA.,contract de ipoteca autentificat sub nr. 2532/25.08.2008 autentificat de catre BNP Bogdan Viorica, contract de garantie reala mobiliara nr. 150/12028/25.08.2008, contract de fidejusiune nr. 150/12028/25.08.2008, act aditional nr. 1/19.02.2009 la contract de credit nr. 150/12028/25.08.2008 , procesul verbal de stabilire cheltuieli de executare din 29.08.2012 emis de B.E.J. Manolache Marcel Iulian, Incheierea Judecatoriei Brasov de incuviintare a executarii silite din data de 11.09.2012 , prin care se constata creanta certa, lichida si exigibila a creditoarei care a solicitat inceperea executarii silite imobiliare in baza art.504 C.pr.civ. si urmatoarele.
                Prin prezenta se aduce la cunostinta publica generala si a celor interesati ca in data de 07.02.2017, ora 10:30 la sediul biroului nostru din mun. Brasov, str. Iuliu Maniu, nr.68,  bl.3, sc.B, ap.6, et.1, jud.Brasov,are loc licitatia publica in vederea vanzarii imobilului situat in Brasov, Str. Merilor nr. FN, Judetul Brasov, proprietatea debitorului HOSSU Marius, identificat prin CF nr. 117802 provenit din conversia de pe hartie a C.F. nr. 56778, nr. cad. 117802, CF. nr. 117796 provenit din conversia de pe hartie a C.F. nr. 56749, nr. cad. 117796, C.F. nr. 117925 provenit din conversia de pe hartie a C.F. nr. 56748, nr. cad. 117925, C.F. nr. 117813 provenit din conversia de pe hartie a C.F. nr. 56752, nr. cad. 117813, C.F. nr. 117811 provenit din conversia de pe hartie a C.F. nr. 56771, nr. cad. 117811. 
                La intocmirea procesului verbal de situatie s-a constatat ca imobilul licitat are urmatoarea componenta :teren arabil intravilan in suprafata de 2400 mp, compus din 5 loturi
                Pretul de strigare al imobilului este de 151.476,75 Lei, pret ce a fost redus la 75% din pretul stabilit in cond.art. 500 al.2 si 411 al.3 C.pr.civ. de catre expert tehnic ing. IONESCU VICTOR SERGIU  conform expertizei din 20.06.2013 aflata la dosarul nostru de la fila 99 la fila 138
                Toţi cei care pretind vreun drept asupra imobilului situat in Brasov, Str. Merilor nr. FN, Judetul Brasov, să-l anunţe executorului judecătoresc înainte de data stabilită pentru licitatie, sub sancţiunea de a nu mai fi ţinuţi în seamă după acea dată.
Conditii de licitatie :
 
                1.Cei care doresc sa liciteze sunt obligati sa depuna, pana in ziua licitatiei, oferte de cumparare si o cautiune de 10% din pretul initial de strigare, pe recipisa de consemnare la C.E.C., la dispozitia executorului judecatoresc si care va fi atasata ofertei. Sunt scutiti de a depune aceasta cautiune creditorul privilegiat, creditorul ipotecar si coproprietarii.
                2.Pretul integral al imobilului se va achita in termen de 30 de zile de la data vanzarii.
                3.Cumparatorul va suporta toate taxele de transcriere sau intabulare in cartea funciara.
                4.Daca nu sunt intrunite conditiile de mai sus sau nu sunt licitatori, o noua licitatie se va ordona, la cerere, in decurs de cel mult 60 de zile calculate de la data publicarii licitatiei
                5.Dupa plata integrala a pretului si dupa expirarea termenului de 15 zile prevazut de art.401 al.1 lit.a C.pr.civ, executorul judecatoresc va intocmi actul de adjudecare.
                Prezenta publicatie a fost emisa de Birou Executor Judecatoresc MANOLACHE MARCEL IULIAN, la data de 06.01.2017.
                Dosarul executional va putea fi consultat de cei interesati la sediul Biroului Executorului Judecatoresc MANOLACHE MARCEL IULIAN din mun. Brasov, str. Iuliu Maniu, nr. 68,  bl.3, sc.B, ap.6, et.1,  jud. Brasov.
                Prezenta publicatie se aduce la cunostinta prin comunicare creditoarei, debitorilor, Administratiei Financiare, prin afisare la sediul Judecatoriei Brasov, pe site-ul www.registru.uniuneaexecutorilor.ro, la sediul Primariei Loc. in circumscriptia careia se afla situat imobilul supus executarii silite, la sediul biroului nostru si la locul situarii imobilului iar la cererea creditoarei si pe cheltuiala sa si prin publicare in ziare mai raspandite.
 
 
EXECUTOR JUDECATORESC,

                             MANOLACHE MARCEL IULIAN

 
 
 
Contact Executor Judecatoresc