Licitatii, Termen 13.06.2017

Dos.ex.nr. 168/2011
Din 09.05.2017

PUBLICATIE DE LICITATIE

 
                Cu privire la cererea de executare silita imobiliara solicitata de creditoarea EOS CREDIT FUNDING BL DESIGNATED ACTIVITY COMPANY PRIN B2 KAPITAL PORTFOLIO MANAGEMENT S.R.L., cu sediul in Bucuresti - 011013, Str. Buzesti, nr. 85, et. 3, Sector 1, impotriva debitorilor HURGHI PAVEL MARIAN, CNP: 1730105080066, cu domiciliul in Lunca Calnicului - 507170, Str. Bisericii, nr. 113, Judetul Brasov, HURGHI MARIA IOANA, CNP: 2750915141031, cu domiciliul in Lunca Calnicului - 507170, Str. Bisericii, nr. 113, Judetul Brasov, MAXIM AUGUSTIN DORIN, CNP: 1710724080019, cu domiciliul in Sfantu Gheorghe - 520071, Harniciei, nr. 20, bl. 35, et. 7, ap. 39, Judetul Covasna, HURGHI PAVEL, CNP: 1500730080135, cu domiciliul in Lunca Calnicului - 507170, Str. Bisericii , nr. 151, Judetul Brasov si HURGHI NICULINA, CNP: 2520705080114, cu domiciliul in Lunca Calnicului - 507170, Str. Bisericii , nr. 151, Judetul Brasov, pentru recuperarea diferentei de debit in cuantum de 98.082,32 EUR (la cursul BNR din ziua platii) + 11.703,10 Leireprezentand debit si cheltuieli de executare, la care se vor adauga cheltuielile de executare si urmarire care se vor efectua pana in ziua licitatiei, respectiv se vor cuantifica,
                Avand in vedere titlul executoriu constand in contract de credit nr.F1552/21.08.2007 emis de Banca Comerciala Romana SA.,contract de ipoteca autentificat sub nr. 1678/21august2007 autentificat de catre BNP SZEN MARIA , procesul verbal de stabilire cheltuieli de executare din 24.03.2011 emis de B.E.J. Manolache Marcel Iulian, Incheierea Judecatoria Brasov de incuviintare a executarii silite din data de 31.03.2011 SI Incheierea Judecatoriei Sfantu Gheorghe de incuviintare a executarii silite din data de 01.04.2011, prin care se constata creanta certa, lichida si exigibila a creditoarei care a solicitat inceperea executarii silite imobiliare in baza art.504 C.pr.civ. si urmatoarele.
                Prin prezenta se aduce la cunostinta publica generala si a celor interesati ca in data de 13.06.2017, ora 10:00 la sediul biroului nostru din mun. Brasov, str. Iuliu Maniu, nr.68,  bl.3, sc.B, ap.6, et.1, jud.Brasov,are loc licitatia publica in vederea vanzarii imobilului situat in Lunca Calnicului - 507170, Str. Bisericii, F.N., Judetul Brasov, proprietatea debitorului HURGHI PAVEL, identificat prin CF nr. 24658 provenit din conversia de pe hartie a C.F. nr. 2481/b Dobolii de Jos si nr TOP 1172/1/1/1/1/1/1/1/2, 1172/1/1/1/1/1/1/1/2-C1, nr cadastral 546 Prejmer, C1.
                La intocmirea procesului verbal de situatie s-a constatat ca imobilul licitat are urmatoarea componenta :casa de locuit tip P+M .
                Pretul de strigare al imobilului este de 400.950,00 Lei, pret ce a fost redus la 75% din pretul stabilit in cond.art. 500 al.2 si 411 al.3 C.pr.civ. de catre expert tehnic ing. VLADOIU ROMULUS  conform expertizei  din 19.07.2011 aflata la dosarul nostru de la fila 229 la fila 255(cate o copie a expertizei fiind comunicata atat creditoarei cat si debitorilor).
                Toţi cei care pretind vreun drept asupra imobilului situat in Lunca Calnicului - 507170, Str. Bisericii, F.N., Judetul Brasov, să-l anunţe executorului judecătoresc înainte de data stabilită pentru licitatie, sub sancţiunea de a nu mai fi ţinuţi în seamă după acea dată.
 
Conditii de licitatie :
 
                1.Cei care doresc sa liciteze sunt obligati sa depuna, pana in ziua licitatiei, oferte de cumparare si o cautiune de 10% din pretul initial de strigare, pe recipisa de consemnare la C.E.C., la dispozitia executorului judecatoresc si care va fi atasata ofertei. Sunt scutiti de a depune aceasta cautiune creditorul privilegiat, creditorul ipotecar si coproprietarii.
                2.Pretul integral al imobilului se va achita in termen de 30 de zile de la data vanzarii.
                3.Cumparatorul va suporta toate taxele de transcriere sau intabulare in cartea funciara.
                4.Daca nu sunt intrunite conditiile de mai sus sau nu sunt licitatori, o noua licitatie se va ordona, la cerere, in decurs de cel mult 60 de zile calculate de la data publicarii licitatiei
                5.Dupa plata integrala a pretului si dupa expirarea termenului de 15 zile prevazut de art.401 al.1 lit.a C.pr.civ, executorul judecatoresc va intocmi actul de adjudecare.
                Prezenta publicatie a fost emisa de Birou Executor Judecatoresc MANOLACHE MARCEL IULIAN, la data de 09.05.2017.
                Dosarul executional va putea fi consultat de cei interesati la sediul Biroului Executorului Judecatoresc MANOLACHE MARCEL IULIAN din mun. Brasov, str. Iuliu Maniu, nr. 68,  bl.3, sc.B, ap.6, et.1,  jud. Brasov.
                Prezenta publicatie se aduce la cunostinta prin comunicare creditoarei, debitorilor, Administratiei Financiare, prin afisare la sediul Judecatoriei Brasov, pe site-ul www.registru.uniuneaexecutorilor.ro, la sediul Primariei Loc. in circumscriptia careia se afla situat imobilul supus executarii silite, la sediul biroului nostru si la locul situarii imobilului iar la cererea creditoarei si pe cheltuiala sa si prin publicare in ziare mai raspandite.
 
 
EXECUTOR JUDECATORESC,

                             MANOLACHE MARCEL IULIAN

 

Dos.ex.nr. 263/2012
Din 09.05.2017

PUBLICATIE DE LICITATIE

 
                Cu privire la cererea de executare silita imobiliara solicitata de creditoarea ALPHA BANK ROMANIA S.A, cu sediul in Bucuresti - 010503, cu sediul ales in Bucuresti, str. Polona nr. 45, et 3, Sector 1, Judetul Bucuresti, impotriva debitoarei SULICA Iuliana Corina, CNP: 2690419080025, cu domiciliul in Brasov, Str. Avram Iancu, nr. 63, ap. 4, Judetul Brasov, pentru recuperarea diferentei de debit in cuantum de 181.213,33 USD (la cursul BNR din ziua platii) + 387.333,99 Leireprezentand debit si cheltuieli de executare, la care se vor adauga cheltuielile de executare si urmarire care se vor efectua pana in ziua licitatiei, respectiv se vor cuantifica,
                Avand in vedere titlul executoriu constand in contract de credit nr. CRD/118/2007 emis ALPHA BANK ROMANIA S.A, anexa nr. 1 la contractul de credit nr. CRD/118/2007, act aditional nr. 1 la contract de credit nr. CRD/118/2007 , act aditional nr. 2 la contract de credit nr. CRD/118/2007 , act aditional nr. 3 la contract de credit nr. CRD/118/2007 , act aditional nr. 4 la contract de credit nr. CRD/118/2007 , act aditional nr. 5 la contract de credit nr. CRD/118/2007 , act aditional nr. 6 la contract de credit nr. CRD/118/2007 , act aditional  nr. CRD/118/2007/1/7/2011 ,  act aditional  nr. CRD/118/2007/1/8/2011,  act aditional  nr. CRD/118/2007/1/9/2011,  act aditional  nr. CRD/118/2007/1/10/2011 , contract de garantie imobiliara autentificat sub nr. 976/10.07.2008 de BNP Cazan Cornelia Dana, contract de ipoteca autentificat sub nr. 599/27.05.2007 de catre BNP Cazan Maria si Cazan Corneliu , procesul verbal de stabilire cheltuieli de executare din 26.04.2012 emis de B.E.J. Manolache Marcel Iulian, Incheierea Judecatoriei Brasov de incuviintare a executarii silite din data de 02.05.2012 , prin care se constata creanta certa, lichida si exigibila a creditoarei care a solicitat inceperea executarii silite imobiliare in baza art.504 C.pr.civ. si urmatoarele.
                Prin prezenta se aduce la cunostinta publica generala si a celor interesati ca in data de 13.06.2017 ora 10:30 la sediul biroului nostru din mun. Brasov, str. Iuliu Maniu, nr.68,  bl.3, sc.B, ap.6, et.1, jud.Brasov,are loc licitatia publica in vederea vanzarii imobilului situat in Cristian - 507055, Str. Mihai Eminescu, nr. 81, Judetul Brasov, proprietatea debitoarei SULICA Iuliana Corina, identificat prin CF nr. 100710 provenit din conversia de pe hartie a CF. nr. 3074, nr TOP 1898/4 si nr. cad. C1.
                La intocmirea procesului verbal de situatie s-a constatat ca imobilul licitat are urmatoarea componenta :constructie compusa din 5 camere, 2 bucatarii, 3 bai, garaj, pivnita, spalatorie, vestiar, 2 terase, debara.
                Pretul de strigare al imobilului este de 880.212,75 Lei, pret ce a fost redus la 75% din pretul stabilit in cond.art. 500 al.2 si 411 al.3 C.pr.civ. de catre expert tehnic ing. Dumitru Doina Carmen  conform expertizei nr. 14 din 16.07.2012  aflata la dosarul nostru de la fila 124 la fila 154(cate o copie a expertizei fiind comunicata atat creditoarei cat si debitoarei).
                Toţi cei care pretind vreun drept asupra imobilului situat in Cristian - 507055, Str. Mihai Eminescu, nr. 81, Judetul Brasov, să-l anunţe executorului judecătoresc înainte de data stabilită pentru licitatie, sub sancţiunea de a nu mai fi ţinuţi în seamă după acea dată.
 
Conditii de licitatie :
 
                1.Cei care doresc sa liciteze sunt obligati sa depuna, pana in ziua licitatiei, oferte de cumparare si o cautiune de 10% din pretul initial de strigare, pe recipisa de consemnare la C.E.C., la dispozitia executorului judecatoresc si care va fi atasata ofertei. Sunt scutiti de a depune aceasta cautiune creditorul privilegiat, creditorul ipotecar si coproprietarii.
                2.Pretul integral al imobilului se va achita in termen de 30 de zile de la data vanzarii.
                3.Cumparatorul va suporta toate taxele de transcriere sau intabulare in cartea funciara.
                4.Daca nu sunt intrunite conditiile de mai sus sau nu sunt licitatori, o noua licitatie se va ordona, la cerere, in decurs de cel mult 60 de zile calculate de la data publicarii licitatiei
                5.Dupa plata integrala a pretului si dupa expirarea termenului de 15 zile prevazut de art.401 al.1 lit.a C.pr.civ, executorul judecatoresc va intocmi actul de adjudecare.
                Prezenta publicatie a fost emisa de Birou Executor Judecatoresc MANOLACHE MARCEL IULIAN, la data de 09.05.2017.
                Dosarul executional va putea fi consultat de cei interesati la sediul Biroului Executorului Judecatoresc MANOLACHE MARCEL IULIAN din mun. Brasov, str. Iuliu Maniu, nr. 68,  bl.3, sc.B, ap.6, et.1,  jud. Brasov.
                Prezenta publicatie se aduce la cunostinta prin comunicare creditoarei, debitoarei, Administratiei Financiare, prin afisare la sediul Judecatoriei Brasov, pe site-ul www.registru.uniuneaexecutorilor.ro, la sediul Primariei Loc. in circumscriptia careia se afla situat imobilul supus executarii silite, la sediul biroului nostru si la locul situarii imobilului iar la cererea creditoarei si pe cheltuiala sa si prin publicare in ziare mai raspandite.
 
 
EXECUTOR JUDECATORESC,

                             MANOLACHE MARCEL IULIAN

 
 
 
 
 
 
 
Contact Executor Judecatoresc