Licitatii, Termen 08.08.2017

Dos.ex.nr. 915/2012
Din 05.07.2017

PUBLICATIE DE LICITATIE

 
                Cu privire la cererea de executare silita imobiliara solicitata de creditoarea BANCA ROMANEASCA S.A Membra a Grupului National Bank of Greece reprezentata prin COFACE ROMANIA CREDIT MANAGEMENT SERVICES, cu sediul in Bucuresti - 014453, Calea Floreasca, nr. 39, et. 3, Sector 1, impotriva debitorilor APOSTU Constantin, CNP: 1690721040061, cu domiciliul in Sfantu Gheorghe,  Varadi Jozsef, nr. 72A, bl. 1, sc. D, ap. 15, Judetul Covasna si APOSTU V. Melania, CNP: 2620519141037, cu domiciliul in Sfantu Gheorghe, Str. Varadi Jozsef, nr. 72A, bl. 1, sc. D, et. 3, ap. 15, Judetul Covasna, pentru recuperarea diferentei de debit in cuantum de 49.851,08 EUR (la cursul BNR din ziua platii) + 10.356,72 Leireprezentand debit si cheltuieli de executare, la care se vor adauga cheltuielile de executare si urmarire care se vor efectua pana in ziua licitatiei, respectiv se vor cuantifica,
                Avand in vedere titlul executoriu constand in CONTRACT DE CREDIT nr.B0009961 DIN DATA DE 21.05.2008 SI CONTRACT DE IPOTECA NR. 829 DIN DATA DE 21.05.2008 , procesul verbal de stabilire cheltuieli de executare din 18.12.2012 emis de B.E.J. Manolache Marcel Iulian, Incheierea JUDECATORIEI sF. GHEORGHE de incuviintare a executarii silite din data de 18.01.2013 , prin care se constata creanta certa, lichida si exigibila a creditoarei care a solicitat inceperea executarii silite imobiliare in baza art.504 C.pr.civ. si urmatoarele.
                Prin prezenta se aduce la cunostinta publica generala si a celor interesati ca in data de 08.08.2017, ora 11:00 la sediul biroului nostru din mun. Brasov, str. Iuliu Maniu, nr.68,  bl.3, sc.B, ap.6, et.1, jud.Brasov,are loc licitatia publica in vederea vanzarii imobilului situat in Sfantu Gheorghe, Str. Varadi Jozsef, nr. 72A, bl. 1, sc. D, ap. 15, Judetul Covasna, proprietatea debitorilor APOSTU Constantin si APOSTU V. Melania, identificat prin CF nr. 24445-C1-U6 provenit din conversia de pe hartie a C.F. nr. 17998 si nr TOP 519/2/46/8/XV D.
                La intocmirea procesului verbal de situatie s-a constatat ca imobilul licitat are urmatoarea componenta :Apartament cu 3 camere si dependinte cu suprafata utila de 65,77 mp cu cota de participare la puc 6,02%.
                Pretul de strigare al imobilului este de 81.225,00 lei pret ce a fost redus la 75% din pretul stabilit in cond.art. 500 al.2 si 411 al.3 C.pr.civ. de catre expert tehnic ing. TODOR TIBERIU conform expertizei nr. 1509211 din 11.09.2015  aflata la dosarul nostru de la fila 348 la fila 393(cate o copie a expertizei fiind comunicata atat creditoarei cat si debitorilor).
                Toţi cei care pretind vreun drept asupra imobilului situat in Sfantu Gheorghe, Str. Varadi Jozsef, nr. 72A, bl. 1, sc. D, ap. 15, Judetul Covasna, să-l anunţe executorului judecătoresc înainte de data stabilită pentru licitatie, sub sancţiunea de a nu mai fi ţinuţi în seamă după acea dată.
 
Conditii de licitatie :
 
                1.Cei care doresc sa liciteze sunt obligati sa depuna, pana in ziua licitatiei, oferte de cumparare si o cautiune de 10% din pretul initial de strigare, pe recipisa de consemnare la C.E.C., la dispozitia executorului judecatoresc si care va fi atasata ofertei. Sunt scutiti de a depune aceasta cautiune creditorul privilegiat, creditorul ipotecar si coproprietarii.
                2.Pretul integral al imobilului se va achita in termen de 30 de zile de la data vanzarii.
                3.Cumparatorul va suporta toate taxele de transcriere sau intabulare in cartea funciara.
                4.Daca nu sunt intrunite conditiile de mai sus sau nu sunt licitatori, o noua licitatie se va ordona, la cerere, in decurs de cel mult 60 de zile calculate de la data publicarii licitatiei
                5.Dupa plata integrala a pretului si dupa expirarea termenului de 15 zile prevazut de art.401 al.1 lit.a C.pr.civ, executorul judecatoresc va intocmi actul de adjudecare.
                Prezenta publicatie a fost emisa de Birou Executor Judecatoresc MANOLACHE MARCEL IULIAN, la data de 05.07.2017.
                Dosarul executional va putea fi consultat de cei interesati la sediul Biroului Executorului Judecatoresc MANOLACHE MARCEL IULIAN din mun. Brasov, str. Iuliu Maniu, nr. 68,  bl.3, sc.B, ap.6, et.1,  jud. Brasov.
                Prezenta publicatie se aduce la cunostinta prin comunicare creditoarei, debitorilor, Administratiei Financiare, prin afisare la sediul Judecatoriei Brasov, pe site-ul www.registru.uniuneaexecutorilor.ro, la sediul Primariei Loc. in circumscriptia careia se afla situat imobilul supus executarii silite, la sediul biroului nostru si la locul situarii imobilului iar la cererea creditoarei si pe cheltuiala sa si prin publicare in ziare mai raspandite.
EXECUTOR JUDECATORESC,

                             MANOLACHE MARCEL IULIAN

 
Dos.ex.nr. 916/2012
Din 05.07.2017

PUBLICATIE DE LICITATIE

 
                Cu privire la cererea de executare silita imobiliara solicitata de creditoarea BANCA ROMANEASCA S.A Membra a Grupului National Bank of Greece reprezentata prin COFACE ROMANIA CREDIT MANAGEMENT SERVICES, cu sediul in Bucuresti - 014453, Calea Floreasca, nr. 39, et. 3, Sector 1, impotriva debitorilor KLIESCH Dieter Georg, CNP: 1700806082426, cu domiciliul in Fagaras - 505200, Str. Tudor Vladimirescu, bl. 15, sc. A, ap. 9, Judetul Brasov, FILIP Daniela, CNP: 2670402382750, cu domiciliul in Fagaras - 505200, Str. 13 Decembrie, bl. 24, sc. A, et. 4, ap. 19, Judetul Brasov si FILIP Ionel, CNP: 1600308082435, cu domiciliul in Fagaras - 505200, Str. 13 Decembrie, bl. 24, sc. A, et. 4, ap. 19, Judetul Brasov, pentru recuperarea diferentei de debit in cuantum de 36.526,59 EUR (la cursul BNR din ziua platii) + 6.575,68 Leireprezentand debit si cheltuieli de executare, la care se vor adauga cheltuielile de executare si urmarire care se vor efectua pana in ziua licitatiei, respectiv se vor cuantifica,
                Avand in vedere titlul executoriu constand in contract de credit nr B0018186 din data de 10.07.2008 si contract de ipoteca nr 1104 din data de 10.07.2008 emise de Banca Romaneasca SA , procesul verbal de stabilire cheltuieli de executare din 18.12.2012 emis de B.E.J. Manolache Marcel Iulian, Incheierea Fagaras de incuviintare a executarii silite din data de 04.01.2013 , prin care se constata creanta certa, lichida si exigibila a creditoarei care a solicitat inceperea executarii silite imobiliare in baza art.504 C.pr.civ. si urmatoarele.
                Prin prezenta se aduce la cunostinta publica generala si a celor interesati ca in data de 08.08.2017, ora 10:30 la sediul biroului nostru din mun. Brasov, str. Iuliu Maniu, nr.68,  bl.3, sc.B, ap.6, et.1, jud.Brasov,are loc licitatia publica in vederea vanzarii imobilului situat in Fagaras - 505200, Str. 13 Decembrie, bl. 24, sc. A, et. 4, ap. 19, Judetul Brasov, proprietatea debitorilor, FILIP Daniela si FILIP Ionel, identificat prin CF nr. 101199-C1-U3 provenit din conversia de pe hartie a C.F. nr. 8039 si nr TOP 2412/1/1/22/1/1/4/19.
                La intocmirea procesului verbal de situatie s-a constatat ca imobilul licitat are urmatoarea componenta :Apartament cu 2 camere, baie, bucatarie, camara, balcon, debara, vestibul si degajamente cu cota de 14/662 parti din elemente de uz comun.
                Pretul de strigare al imobilului este de 51.750,00 Lei pret ce a fost redus la 75% din pretul stabilit in cond.art. 500 al.2 si 411 al.3 C.pr.civ. de catre expert tehnic ing. TODOR TIBERIU conform expertizei nr. 1509212 din 11.09.2015  aflata la dosarul nostru de la fila 372 la fila 415(cate o copie a expertizei fiind comunicata atat creditoarei cat si debitorilor).
                Toţi cei care pretind vreun drept asupra imobilului situat in Fagaras - 505200, Str. 13 Decembrie, bl. 24, sc. A, et. 4, ap. 19, Judetul Brasov, să-l anunţe executorului judecătoresc înainte de data stabilită pentru licitatie, sub sancţiunea de a nu mai fi ţinuţi în seamă după acea dată.
Conditii de licitatie :
 
                1.Cei care doresc sa liciteze sunt obligati sa depuna, pana in ziua licitatiei, oferte de cumparare si o cautiune de 10% din pretul initial de strigare, pe recipisa de consemnare la C.E.C., la dispozitia executorului judecatoresc si care va fi atasata ofertei. Sunt scutiti de a depune aceasta cautiune creditorul privilegiat, creditorul ipotecar si coproprietarii.
                2.Pretul integral al imobilului se va achita in termen de 30 de zile de la data vanzarii.
                3.Cumparatorul va suporta toate taxele de transcriere sau intabulare in cartea funciara.
                4.Daca nu sunt intrunite conditiile de mai sus sau nu sunt licitatori, o noua licitatie se va ordona, la cerere, in decurs de cel mult 60 de zile calculate de la data publicarii licitatiei
                5.Dupa plata integrala a pretului si dupa expirarea termenului de 15 zile prevazut de art.401 al.1 lit.a C.pr.civ, executorul judecatoresc va intocmi actul de adjudecare.
                Prezenta publicatie a fost emisa de Birou Executor Judecatoresc MANOLACHE MARCEL IULIAN, la data de 05.07.2017.
                Dosarul executional va putea fi consultat de cei interesati la sediul Biroului Executorului Judecatoresc MANOLACHE MARCEL IULIAN din mun. Brasov, str. Iuliu Maniu, nr. 68,  bl.3, sc.B, ap.6, et.1,  jud. Brasov.
                Prezenta publicatie se aduce la cunostinta prin comunicare creditoarei, debitorilor, Administratiei Financiare, prin afisare la sediul Judecatoriei Brasov, pe site-ul www.registru.uniuneaexecutorilor.ro, la sediul Primariei Loc. in circumscriptia careia se afla situat imobilul supus executarii silite, la sediul biroului nostru si la locul situarii imobilului iar la cererea creditoarei si pe cheltuiala sa si prin publicare in ziare mai raspandite.
EXECUTOR JUDECATORESC,
MANOLACHE MARCEL IULIAN
ign:justify'>                Dosarul executional va putea fi consultat de cei interesati la sediul Biroului Executorului Judecatoresc MANOLACHE MARCEL IULIAN din mun. Brasov, str. Iuliu Maniu, nr. 68,  bl.3, sc.B, ap.6, et.1,  jud. Brasov.
                Prezenta publicatie se aduce la cunostinta prin comunicare creditoarei, debitorilor, Administratiei Financiare, prin afisare la sediul Judecatoriei Brasov, pe site-ul www.registru.uniuneaexecutorilor.ro, la sediul Primariei Loc. in circumscriptia careia se afla situat imobilul supus executarii silite, la sediul biroului nostru si la locul situarii imobilului iar la cererea creditoarei si pe cheltuiala sa si prin publicare in ziare mai raspandite.
EXECUTOR JUDECATORESC,

                             MANOLACHE MARCEL IULIAN

 Dos.ex.nr. 917/2012
Din 05.07.2017

PUBLICATIE DE LICITATIE

 
                Cu privire la cererea de executare silita imobiliara solicitata de creditoarea BANCA ROMANEASCA S.A. Membra a Grupului National Bank of Greece PRIN MANDATAR COFACE ROMANIA CREDIT MANAGEMENT SERVICES, cu sediul in Bucuresti - 014453, Calea Floreasca, nr. 39, et. 3, Sector 1, impotriva debitorilor KURKUI Paul (prin curator special avocat Gabor Antoniu) mostenitor al defunctului KURKUI Marius, CNP: 1740322082447, cu domiciliul in Fagaras - 505200, B-dul  Unirii, nr. 12, ap. 4, Judetul Brasov, KURKUI Elena Alina, CNP: 2750301082419, cu domiciliul in Fagaras - 505200, Str. Tudor Vladimirescu, bl. 4, ap. 8, Judetul Brasov, KURKUI Maria, CNP: 2490810082421, cu domiciliul in Fagaras - 505200, Str. Tudor Vladimirescu, bl. 4, ap. 8, Judetul Brasov si KURKUI Ludovic, CNP: 1491027082426, cu domiciliul in Cincsor - 507261, nr. 183, Judetul Brasov s, pentru recuperarea diferentei de debit in cuantum de 26.039,82 EUR (la cursul BNR din ziua platii) + 8.513,65 Leireprezentand debit si cheltuieli de executare, la care se vor adauga cheltuielile de executare si urmarire care se vor efectua pana in ziua licitatiei, respectiv se vor cuantifica,
                Avand in vedere titlul executoriu constand in contract de credit nr. B0000175 din data de 13.02.2008 emis de Banca Romaneasca SA si contract de ipoteca nr 419 din data de 13.02.2008 , procesul verbal de stabilire cheltuieli de executare din 18.12.2012 emis de B.E.J. Manolache Marcel Iulian, Incheierea Fagaras de incuviintare a executarii silite din data de 04.01.2013 , prin care se constata creanta certa, lichida si exigibila a creditoarei care a solicitat inceperea executarii silite imobiliare in baza art.504 C.pr.civ. si urmatoarele.
                Prin prezenta se aduce la cunostinta publica generala si a celor interesati ca in data de 08.08.2017, ora 10:00 la sediul biroului nostru din mun. Brasov, str. Iuliu Maniu, nr.68,  bl.3, sc.B, ap.6, et.1, jud.Brasov,are loc licitatia publica in vederea vanzarii imobilului situat in Fagaras - 505200, Str. Tudor Vladimirescu, bl. 4, ap. 8, Judetul Brasov, proprietatea debitorilor KURKUI Maria si KURKUI Ludovic, identificat prin CF nr. 101026-C1-U3 provenit din conversia de pe hartie a C.F. nr. 11680 si nr TOP 3099/1/d/1/2/1/8.
                La intocmirea procesului verbal de situatie s-a constatat ca imobilul licitat are urmatoarea componenta :apartament compus din 3 camere si dependinte, cu cota de  20/341 parti din elementele de uz comun.
                Pretul de strigare al imobilului este de 76.462,50 Lei, pret ce a fost redus la 75% din pretul stabilit in cond.art. 500 al.2 si 411 al.3 C.pr.civ. de catre expert tehnic ing. DUMITRESCU ALEXANDRA  conform expertizei nr. 0014 din 10.03.2014  aflata la dosarul nostru de la fila 81 la fila 103(cate o copie a expertizei fiind comunicata atat creditoarei cat si debitorilor).
                Toţi cei care pretind vreun drept asupra imobilului situat in Fagaras - 505200, Str. Tudor Vladimirescu, bl. 4, ap. 8, Judetul Brasov, să-l anunţe executorului judecătoresc înainte de data stabilită pentru licitatie, sub sancţiunea de a nu mai fi ţinuţi în seamă după acea dată.
Conditii de licitatie :
                1.Cei care doresc sa liciteze sunt obligati sa depuna, pana in ziua licitatiei, oferte de cumparare si o cautiune de 10% din pretul initial de strigare, pe recipisa de consemnare la C.E.C., la dispozitia executorului judecatoresc si care va fi atasata ofertei. Sunt scutiti de a depune aceasta cautiune creditorul privilegiat, creditorul ipotecar si coproprietarii.
                2.Pretul integral al imobilului se va achita in termen de 30 de zile de la data vanzarii.
                3.Cumparatorul va suporta toate taxele de transcriere sau intabulare in cartea funciara.
                4.Daca nu sunt intrunite conditiile de mai sus sau nu sunt licitatori, o noua licitatie se va ordona, la cerere, in decurs de cel mult 60 de zile calculate de la data publicarii licitatiei
                5.Dupa plata integrala a pretului si dupa expirarea termenului de 15 zile prevazut de art.401 al.1 lit.a C.pr.civ, executorul judecatoresc va intocmi actul de adjudecare.
                Prezenta publicatie a fost emisa de Birou Executor Judecatoresc MANOLACHE MARCEL IULIAN, la data de 05.07.2017.
                Dosarul executional va putea fi consultat de cei interesati la sediul Biroului Executorului Judecatoresc MANOLACHE MARCEL IULIAN din mun. Brasov, str. Iuliu Maniu, nr. 68,  bl.3, sc.B, ap.6, et.1,  jud. Brasov.
                Prezenta publicatie se aduce la cunostinta prin comunicare creditoarei, debitorilor, Administratiei Financiare, prin afisare la sediul Judecatoriei Brasov, pe site-ul www.registru.uniuneaexecutorilor.ro, la sediul Primariei Loc. in circumscriptia careia se afla situat imobilul supus executarii silite, la sediul biroului nostru si la locul situarii imobilului iar la cererea creditoarei si pe cheltuiala sa si prin publicare in ziare mai raspandite.
EXECUTOR JUDECATORESC,

                             MANOLACHE MARCEL IULIAN

 Dos.ex.nr. 922/2012
Din 05.07.2017

PUBLICATIE DE LICITATIE

 
                Cu privire la cererea de executare silita imobiliara solicitata de creditoarea BANCA ROMANEASCA S.A Membra a Grupului National Bank of Greece reprezentata prin COFACE ROMANIA CREDIT MANAGEMENT SERVICES, cu sediul in Bucuresti - 014453, Calea Floreasca, nr. 39, et. 3, Sector 1, impotriva debitorilor PANTEA Dorian, CNP: 1720420054707, si PANTEA Maria, CNP: 2730813080047, ambii cu domiciliul in Lunca Calnicului - 507170, Str. Oltului, nr. 205, Judetul Brasov, pentru recuperarea diferentei de debit in cuantum de 95.908,55 EUR (la cursul BNR din ziua platii) + 15.693,64 Leireprezentand debit si cheltuieli de executare, la care se vor adauga cheltuielile de executare si urmarire care se vor efectua pana in ziua licitatiei, respectiv se vor cuantifica,
                Avand in vedere titlul executoriu constand in contract credit nr.8083046 din data de 30.01.2008 emis de Banca Romaneasca SA si contract de ipoteca nr 95 din data de 31.01.2008 , procesul verbal de stabilire cheltuieli de executare din 19.12.2012 emis de B.E.J. Manolache Marcel Iulian, Incheierea Judecatoriei Brasov de incuviintare a executarii silite din data de 10.01.2013 , prin care se constata creanta certa, lichida si exigibila a creditoarei care a solicitat inceperea executarii silite imobiliare in baza art.504 C.pr.civ. si urmatoarele.
                Prin prezenta se aduce la cunostinta publica generala si a celor interesati ca in data de 08.08.2017, ora 11:30 la sediul biroului nostru din mun. Brasov, str. Iuliu Maniu, nr.68,  bl.3, sc.B, ap.6, et.1, jud.Brasov,are loc licitatia publica in vederea vanzarii imobilului situat in Brasov - 500163, Str. Ciobanului, nr. 8, Judetul Brasov, proprietatea debitorilor PANTEA Dorian si PANTEA Maria, identificat prin CF nr. 103459 provenit din conversia de pe hartie a C.F. nr. 4594 si nr TOP 9009/4/1, nr. cad. 8593
                La intocmirea procesului verbal de situatie s-a constatat ca imobilul licitat are urmatoarea componenta :teren cu suprafata de 3.000 mp.
                Pretul de strigare al imobilului este de 149.250,00 Lei pret ce a fost redus la 75% din pretul stabilit in cond.art. 500 al.2 si 411 al.3 C.pr.civ. de catre expert tehnic ing. TODOR TIBERIU  conform expertizei nr. 1510071 din 11.09.2015 aflata la dosarul nostru de la fila 321 la fila 362(cate o copie a expertizei fiind comunicata atat creditoarei cat si debitorilor).
                Toţi cei care pretind vreun drept asupra imobilului situat in Brasov - 500163, Str. Ciobanului, nr. 8, Judetul Brasov, să-l anunţe executorului judecătoresc înainte de data stabilită pentru licitatie, sub sancţiunea de a nu mai fi ţinuţi în seamă după acea dată.
 
Conditii de licitatie :
 
                1.Cei care doresc sa liciteze sunt obligati sa depuna, pana in ziua licitatiei, oferte de cumparare si o cautiune de 10% din pretul initial de strigare, pe recipisa de consemnare la C.E.C., la dispozitia executorului judecatoresc si care va fi atasata ofertei. Sunt scutiti de a depune aceasta cautiune creditorul privilegiat, creditorul ipotecar si coproprietarii.
                2.Pretul integral al imobilului se va achita in termen de 30 de zile de la data vanzarii.
                3.Cumparatorul va suporta toate taxele de transcriere sau intabulare in cartea funciara.
                4.Daca nu sunt intrunite conditiile de mai sus sau nu sunt licitatori, o noua licitatie se va ordona, la cerere, in decurs de cel mult 60 de zile calculate de la data publicarii licitatiei
                5.Dupa plata integrala a pretului si dupa expirarea termenului de 15 zile prevazut de art.401 al.1 lit.a C.pr.civ, executorul judecatoresc va intocmi actul de adjudecare.
                Prezenta publicatie a fost emisa de Birou Executor Judecatoresc MANOLACHE MARCEL IULIAN, la data de 05.07.2017.
                Dosarul executional va putea fi consultat de cei interesati la sediul Biroului Executorului Judecatoresc MANOLACHE MARCEL IULIAN din mun. Brasov, str. Iuliu Maniu, nr. 68,  bl.3, sc.B, ap.6, et.1,  jud. Brasov.
                Prezenta publicatie se aduce la cunostinta prin comunicare creditoarei, debitorilor, Administratiei Financiare, prin afisare la sediul Judecatoriei Brasov, pe site-ul www.registru.uniuneaexecutorilor.ro, la sediul Primariei Loc. in circumscriptia careia se afla situat imobilul supus executarii silite, la sediul biroului nostru si la locul situarii imobilului iar la cererea creditoarei si pe cheltuiala sa si prin publicare in ziare mai raspandite.
 
EXECUTOR JUDECATORESC,

                             MANOLACHE MARCEL IULIAN

 
 
Contact Executor Judecatoresc