Licitatii, Termen 12 Si 13 Februarie 2013

 
Dos.ex.nr. 371/2012
Din 19.12.2012
 
 
PUBLICATIE DE LICITATIE
 
 
         Cu privire la cererea de executare silita imobiliara solicitata de creditoarea S.C. SUPORT COLECT S.R.L., cu sediul in Bucuresti,  Bd.Regina Elisabeta, nr. 5, Sector 3, impotriva debitorilor BOERIU Dan, CNP: 1820317081814,, BOERIU Ioan Iancu, CNP: 1570416082413, si BOERIU Iuliana Eugenia, CNP: 2560928082416, toti cu domiciliul in Fagaras - 505200, Str. Libertatii, nr. 21, Judetul Brasov, pentru recuperarea diferentei de debit in cuantum de 56.190,79 EUR (la cursul BNR din ziua platii) + 10.489,47 Leireprezentand debit si cheltuieli de executare, la care se vor adauga cheltuielile de executare si urmarire care se vor efectua pana in ziua licitatiei, respectiv se vor cuantifica,
         Avand in vedere titlul executoriu constand in contract de credit nr. 939/09.08.2007 emis de Banca Comerciala Romana SA.,contract de ipoteca autentificat sub nr. 1246/13.08.2007 autentificat de catre BNP Popa Maria Cristina investita cu formula executorie, procesul verbal de stabilire cheltuieli de executare din 22.06.2012 emis de B.E.J. Manolache Marcel Iulian, Incheierea Judecatoriei Fagaras de incuviintare a executarii silite din data de 03.07.2012 , prin care se constata creanta certa, lichida si exigibila a creditoarei care a solicitat inceperea executarii silite imobiliare in baza art.504 C.pr.civ. si urmatoarele.
         Prin prezenta se aduce la cunostinta publica generala si a celor interesati ca in data de 12.02.2013 ora 09:00 la sediul biroului nostru din mun. Brasov, str. Iuliu Maniu, nr.68,  bl.3, sc.B, ap.6, et.1, jud.Brasov,are loc licitatia publica in vederea vanzarii imobilului situat in Fagaras - 505200, Str. Libertatii, nr. 21, Judetul Brasov CF: 5700 - Fagaras, nr. TOP: 231-232/1/II, imobil aflat in proprietatea BOERIU Ioan Iancu si Boeriu Iuliana Eugenia, compus din apartament 2 camere si dependinte, terenul aferent si cota parte de ½
         La intocmirea procesului verbal de situatie s-a constatat ca imobilul constand in apartament are urmatoarea componenta : 2 camere si dependinte, terenul aferent si cota parte de ½
         Pretul de strigare al imobilului este de 211.451 Lei ( echivalentul a 46.588 Euro). Pretul fiind stabilit in cond.art. 500 al.2 si 411 al.3 C.pr.civ. de catre expert tehnic ing. IONESCU VICTOR SERGIU conform expertizei nr.  13389       din 17.12.2012 aflata la dosarul nostru de la fila 64 la fila 87 (cate o copie a expertizei fiind comunicata atat creditoarei cat si debitorilor).
         Toţi cei care pretind vreun drept asupra imobilului situat in Fagaras - 505200, Str. Libertatii, nr. 21, Judetul Brasov, să-l anunţe executorului judecătoresc înainte de data stabilită pentru licitatie, sub sancţiunea de a nu mai fi ţinuţi în seamă după acea dată.
 
Conditii de licitatie :
 
         1.Cei care doresc sa liciteze sunt obligati sa depuna, pana in ziua licitatiei, oferte de cumparare si o cautiune de 10% din pretul initial de strigare, pe recipisa de consemnare la C.E.C., la dispozitia executorului judecatoresc si care va fi atasata ofertei. Sunt scutiti de a depune aceasta cautiune creditorul privilegiat, creditorul ipotecar si coproprietarii.
         2.Pretul integral al imobilului se va achita in termen de 30 de zile de la data vanzarii.
         3.Cumparatorul va suporta toate taxele de transcriere sau intabulare in cartea funciara.
         4.Daca nu sunt intrunite conditiile de mai sus sau nu sunt licitatori, o noua licitatie se va ordona, la cerere, in decurs de cel mult 60 de zile calculate din ziua licitatiei.
         5.Dupa plata integrala a pretului si dupa expirarea termenului de 15 zile prevazut de art.401 al.1 lit.a C.pr.civ, executorul judecatoresc va intocmi actul de adjudecare.
         Prezenta publicatie a fost emisa de Birou Executor Judecatoresc MANOLACHE MARCEL IULIAN, la data de 19.12.2012.
         Dosarul executional va putea fi consultat de cei interesati la sediul Biroului Executorului Judecatoresc MANOLACHE MARCEL IULIAN din mun. Brasov, str. Iuliu Maniu, nr. 68,  bl.3, sc.B, ap.6, et.1,  jud. Brasov.
         Prezenta publicatie se aduce la cunostinta prin comunicare creditoarei, debitorilor, Administratiei Financiare, prin afisare la sediul Judecatoriei Brasov, pe site-ul Camerei Executorilor Judecatoresti de pa langa Curtea de Apel Brasov, la sediul Primariei Loc. in circumscriptia careia se afla situat imobilul supus executarii silite, la sediul biroului nostru si la locul situarii imobilului iar la cererea creditoarei si pe cheltuiala sa si prin publicare in ziare mai raspandite.
 
 
EXECUTOR JUDECATORESC,
MANOLACHE MARCEL IULIAN
 
 
Dos.ex.nr. 478/2012
Din 19.12.2012
 
 
PUBLICATIE DE LICITATIE
 
 
         Cu privire la cererea de executare silita imobiliara solicitata de creditoarea S.C. SUPORT COLECT S.R.L., cu sediul in Bucuresti,  Bd.Regina Elisabeta, nr. 5, Sector 3, impotriva debitorilor BAU Hans Lucian, CNP: 1700101083701, si BAU Monica Ana, CNP: 2660502323930, ambii cu domiciliul in Fagaras - 505200, Str. Vasile Alecsandri, bl. 8, sc. A, ap. 6, Judetul Brasov, pentru recuperarea diferentei de debit in cuantum de 37.297,07 EUR (la cursul BNR din ziua platii) + 9.440,97 Leireprezentand debit si cheltuieli de executare, la care se vor adauga cheltuielile de executare si urmarire care se vor efectua pana in ziua licitatiei, respectiv se vor cuantifica,
         Avand in vedere titlul executoriu constand in contract de credit nr. 644/30.05.2007 emis de Banca Comerciala Romana SA.,contract de ipoteca autentificat sub nr. 1332/31.05.2007 autentificat de catre BNP Boamfa Adrian investita cu formula executorie, procesul verbal de stabilire cheltuieli de executare din 06.08.2012 emis de B.E.J. Manolache Marcel Iulian, Incheierea Judecatoriei Fagaras de incuviintare a executarii silite din data de 21.08.2012 , prin care se constata creanta certa, lichida si exigibila a creditoarei care a solicitat inceperea executarii silite imobiliare in baza art.504 C.pr.civ. si urmatoarele.
         Prin prezenta se aduce la cunostinta publica generala si a celor interesati ca in data de 12.02.2013 ora 09:30 la sediul biroului nostru din mun. Brasov, str. Iuliu Maniu, nr.68,  bl.3, sc.B, ap.6, et.1, jud.Brasov,are loc licitatia publica in vederea vanzarii imobilului situat in Fagaras - 505200, Str. Vasile Alecsandri, bl. 8, sc. A, ap. 6, Judetul Brasov , avand CF: 101529-C1-U3 - Fagaras, nr. TOP: 791, 791/6, imobil aflat in proprietatea BAU Hans Lucian, compus din apartament 3 camere si dependinte cu cota de 19/680 parti din elementele de uz comun
         La intocmirea procesului verbal de situatie s-a constatat ca imobilul constand in apartament are urmatoarea componenta : 3 camere si dependinte cu cota de 19/680
         Pretul de strigare al imobilului este de 145.200 Lei ( echivalentul a 32.045 Euro). Pretul fiind stabilit in cond.art. 500 al.2 si 411 al.3 C.pr.civ. de catre expert tehnic ing. IONESCU VICTOR SERGIU conform expertizei nr. 13389        din 17.12.2012 aflata la dosarul nostru de la fila 55 la fila 76 (cate o copie a expertizei fiind comunicata atat creditoarei cat si debitorilor).
         Toţi cei care pretind vreun drept asupra imobilului situat in Fagaras - 505200, Str. Vasile Alecsandri, bl. 8, sc. A, ap. 6, Judetul Brasov, să-l anunţe executorului judecătoresc înainte de data stabilită pentru licitatie, sub sancţiunea de a nu mai fi ţinuţi în seamă după acea dată.
 
Conditii de licitatie :
 
         1.Cei care doresc sa liciteze sunt obligati sa depuna, pana in ziua licitatiei, oferte de cumparare si o cautiune de 10% din pretul initial de strigare, pe recipisa de consemnare la C.E.C., la dispozitia executorului judecatoresc si care va fi atasata ofertei. Sunt scutiti de a depune aceasta cautiune creditorul privilegiat, creditorul ipotecar si coproprietarii.
         2.Pretul integral al imobilului se va achita in termen de 30 de zile de la data vanzarii.
         3.Cumparatorul va suporta toate taxele de transcriere sau intabulare in cartea funciara.
         4.Daca nu sunt intrunite conditiile de mai sus sau nu sunt licitatori, o noua licitatie se va ordona, la cerere, in decurs de cel mult 60 de zile calculate din ziua licitatiei.
         5.Dupa plata integrala a pretului si dupa expirarea termenului de 15 zile prevazut de art.401 al.1 lit.a C.pr.civ, executorul judecatoresc va intocmi actul de adjudecare.
         Prezenta publicatie a fost emisa de Birou Executor Judecatoresc MANOLACHE MARCEL IULIAN, la data de 19.12.2012.
         Dosarul executional va putea fi consultat de cei interesati la sediul Biroului Executorului Judecatoresc MANOLACHE MARCEL IULIAN din mun. Brasov, str. Iuliu Maniu, nr. 68,  bl.3, sc.B, ap.6, et.1,  jud. Brasov.
         Prezenta publicatie se aduce la cunostinta prin comunicare creditoarei, debitorilor, Administratiei Financiare, prin afisare la sediul Judecatoriei Brasov, pe site-ul Camerei Executorilor Judecatoresti de pa langa Curtea de Apel Brasov, la sediul Primariei Loc. in circumscriptia careia se afla situat imobilul supus executarii silite, la sediul biroului nostru si la locul situarii imobilului iar la cererea creditoarei si pe cheltuiala sa si prin publicare in ziare mai raspandite.
 
 
EXECUTOR JUDECATORESC,
MANOLACHE MARCEL IULIAN
 
 
Dos.ex.nr. 479/2012
Din 19.12.2012
 
 
PUBLICATIE DE LICITATIE
 
 
         Cu privire la cererea de executare silita imobiliara solicitata de creditoarea S.C. SUPORT COLECT S.R.L., cu sediul in Bucuresti,  Bd.Regina Elisabeta, nr. 5, Sector 3, impotriva debitorilor POANI Viorel, CNP: 1720115082421, cu domiciliul in Cincu - 507045, Sat Cincu, nr. 723, Judetul Brasov, POANI Daniela Dorina, CNP: 2700708082411, cu domiciliul in Cincu - 507045, Sat Cincu, nr. 723, Judetul Brasov si TANASE Ioan Nicolae, CNP: 1471120082424, cu domiciliul in Cincu - 507045, Sat Cincu, nr. 610, Judetul Brasov, pentru recuperarea diferentei de debit in cuantum de 41.766,74 EUR (la cursul BNR din ziua platii) + 9.805,39 Leireprezentand debit si cheltuieli de executare, la care se vor adauga cheltuielile de executare si urmarire care se vor efectua pana in ziua licitatiei, respectiv se vor cuantifica,
         Avand in vedere titlul executoriu constand in contract de credit nr. 860/19.07.2007 emis de Banca Comerciala Romana SA.,contract de ipoteca autentificat sub nr. 1367/20.07.2007 autentificat de catre BNP Paval Doina investita cu formula executorie, procesul verbal de stabilire cheltuieli de executare din 07.08.2012 emis de B.E.J. Manolache Marcel Iulian, Incheierea Judecatoriei Fagaras de incuviintare a executarii silite din data de 28.08.2012 , prin care se constata creanta certa, lichida si exigibila a creditoarei care a solicitat inceperea executarii silite imobiliare in baza art.504 C.pr.civ. si urmatoarele.
         Prin prezenta se aduce la cunostinta publica generala si a celor interesati ca in data de 12.02.2013 ora 10:00 la sediul biroului nostru din mun. Brasov, str. Iuliu Maniu, nr.68,  bl.3, sc.B, ap.6, et.1, jud.Brasov,are loc licitatia publica in vederea vanzarii imobilului situat in Cincu - 507045, Sat Cincu, nr. 723, Judetul Brasov , avand CF:  100131 - Cincu, nr. TOP: 183, 184, imobil aflat in proprietatea POANI Viorel, POANI Daniela Dorina , compus din casa, curte si gradina
         La intocmirea procesului verbal de situatie s-a constatat ca imobilul constand in casaare urmatoarea componenta : casa P + M, curte si gradina
         Pretul de strigare al imobilului este de 371.770 Lei ( echivalentul a 82.050 Euro). Pretul fiind stabilit in cond.art. 500 al.2 si 411 al.3 C.pr.civ. de catre expert tehnic ing. IONESCU VICTOR SERGIU conform expertizei nr.  13389       din 17.12.2012 aflata la dosarul nostru de la fila 105 la fila 125 (cate o copie a expertizei fiind comunicata atat creditoarei cat si debitorilor).
         Toţi cei care pretind vreun drept asupra imobilului situat in Cincu - 507045, Sat Cincu, nr. 723, Judetul Brasov, să-l anunţe executorului judecătoresc înainte de data stabilită pentru licitatie, sub sancţiunea de a nu mai fi ţinuţi în seamă după acea dată.
 
Conditii de licitatie :
 
         1.Cei care doresc sa liciteze sunt obligati sa depuna, pana in ziua licitatiei, oferte de cumparare si o cautiune de 10% din pretul initial de strigare, pe recipisa de consemnare la C.E.C., la dispozitia executorului judecatoresc si care va fi atasata ofertei. Sunt scutiti de a depune aceasta cautiune creditorul privilegiat, creditorul ipotecar si coproprietarii.
         2.Pretul integral al imobilului se va achita in termen de 30 de zile de la data vanzarii.
         3.Cumparatorul va suporta toate taxele de transcriere sau intabulare in cartea funciara.
         4.Daca nu sunt intrunite conditiile de mai sus sau nu sunt licitatori, o noua licitatie se va ordona, la cerere, in decurs de cel mult 60 de zile calculate din ziua licitatiei.
         5.Dupa plata integrala a pretului si dupa expirarea termenului de 15 zile prevazut de art.401 al.1 lit.a C.pr.civ, executorul judecatoresc va intocmi actul de adjudecare.
         Prezenta publicatie a fost emisa de Birou Executor Judecatoresc MANOLACHE MARCEL IULIAN, la data de 19.12.2012.
         Dosarul executional va putea fi consultat de cei interesati la sediul Biroului Executorului Judecatoresc MANOLACHE MARCEL IULIAN din mun. Brasov, str. Iuliu Maniu, nr. 68,  bl.3, sc.B, ap.6, et.1,  jud. Brasov.
         Prezenta publicatie se aduce la cunostinta prin comunicare creditoarei, debitorilor, Administratiei Financiare, prin afisare la sediul Judecatoriei Brasov, pe site-ul Camerei Executorilor Judecatoresti de pa langa Curtea de Apel Brasov, la sediul Primariei Loc. in circumscriptia careia se afla situat imobilul supus executarii silite, la sediul biroului nostru si la locul situarii imobilului iar la cererea creditoarei si pe cheltuiala sa si prin publicare in ziare mai raspandite.
 
 
EXECUTOR JUDECATORESC,
MANOLACHE MARCEL IULIAN
 
 
 
 
 
Dos.ex.nr. 358/2012
Din 19.12.2012
 
 
PUBLICATIE DE LICITATIE
 
 
         Cu privire la cererea de executare silita imobiliara solicitata de creditoarea S.C. SUPORT COLECT S.R.L., cu sediul in Bucuresti,  Bd.Regina Elisabeta, nr. 5, Sector 3, impotriva debitoarei TEODORESCU Cipriana Mariana, CNP: 2600807140709, cu domiciliul in Intorsura Buzaului, Hanului, bl. 9, sc. B, et. 2, ap. 10, Judetul Covasna, pentru recuperarea diferentei de debit in cuantum de 7.488,17 EUR (la cursul BNR din ziua platii) + 4.923,45 Leireprezentand debit si cheltuieli de executare, la care se vor adauga cheltuielile de executare si urmarire care se vor efectua pana in ziua licitatiei, respectiv se vor cuantifica,
         Avand in vedere titlul executoriu constand in contract de credit nr. F-155/30.03.2007 emis de Banca Comerciala Romana SA.,contract de ipoteca autentificat sub nr. 363/02.04.2007 autentificat de catre BNP Badiu Aurelian Cornel investita cu formula executorie, procesul verbal de stabilire cheltuieli de executare din 15.06.2012 emis de B.E.J. Manolache Marcel Iulian, Incheierea Judecatoriei Intorsura Buzaului de incuviintare a executarii silite din data de 11.07.2012 , prin care se constata creanta certa, lichida si exigibila a creditoarei care a solicitat inceperea executarii silite imobiliare in baza art.504 C.pr.civ. si urmatoarele.
         Prin prezenta se aduce la cunostinta publica generala si a celor interesati ca in data de 12.02.2013 ora 10:30 la sediul biroului nostru din mun. Brasov, str. Iuliu Maniu, nr.68,  bl.3, sc.B, ap.6, et.1, jud.Brasov,are loc licitatia publica in vederea vanzarii imobilului situat in Intorsura Buzaului, Hanului, bl. 9, sc. B, et. 2, ap. 10, Judetul Covasna , avand CF: 5153 – Buzaul Ardelean, nr. TOP: 2255/2/2/1/2/X, imobil aflat in proprietatea TEODORESCU Cipriana Mariana, compus din apartament cu 2 camere si dependinte in suprafata de 58,28 mp., cu cota de 3,29% din partile de uz comun
         La intocmirea procesului verbal de situatie s-a constatat ca imobilul constand in apartament are urmatoarea componenta : 2 camere si dependinte in suprafata de 58,28 mp., cu cota de 3,29% din partile de uz comun
         Pretul de strigare al imobilului este de 116.737 Lei ( echivalentul a 25.764 Euro). Pretul fiind stabilit in cond.art. 500 al.2 si 411 al.3 C.pr.civ. de catre expert tehnic ing. IONESCU VICTOR SERGIU conform expertizei nr.  13389       din 17.12.2012 aflata la dosarul nostru de la fila 110 la fila 129 (cate o copie a expertizei fiind comunicata atat creditoarei cat si debitoarei).
         Toţi cei care pretind vreun drept asupra imobilului situat in Intorsura Buzaului, Hanului, bl. 9, sc. B, et. 2, ap. 10, Judetul Covasna, să-l anunţe executorului judecătoresc înainte de data stabilită pentru licitatie, sub sancţiunea de a nu mai fi ţinuţi în seamă după acea dată.
 
Conditii de licitatie :
 
         1.Cei care doresc sa liciteze sunt obligati sa depuna, pana in ziua licitatiei, oferte de cumparare si o cautiune de 10% din pretul initial de strigare, pe recipisa de consemnare la C.E.C., la dispozitia executorului judecatoresc si care va fi atasata ofertei. Sunt scutiti de a depune aceasta cautiune creditorul privilegiat, creditorul ipotecar si coproprietarii.
         2.Pretul integral al imobilului se va achita in termen de 30 de zile de la data vanzarii.
         3.Cumparatorul va suporta toate taxele de transcriere sau intabulare in cartea funciara.
         4.Daca nu sunt intrunite conditiile de mai sus sau nu sunt licitatori, o noua licitatie se va ordona, la cerere, in decurs de cel mult 60 de zile calculate din ziua licitatiei.
         5.Dupa plata integrala a pretului si dupa expirarea termenului de 15 zile prevazut de art.401 al.1 lit.a C.pr.civ, executorul judecatoresc va intocmi actul de adjudecare.
         Prezenta publicatie a fost emisa de Birou Executor Judecatoresc MANOLACHE MARCEL IULIAN, la data de 19.12.2012.
         Dosarul executional va putea fi consultat de cei interesati la sediul Biroului Executorului Judecatoresc MANOLACHE MARCEL IULIAN din mun. Brasov, str. Iuliu Maniu, nr. 68,  bl.3, sc.B, ap.6, et.1,  jud. Brasov.
         Prezenta publicatie se aduce la cunostinta prin comunicare creditoarei, debitoarei, Administratiei Financiare, prin afisare la sediul Judecatoriei Brasov, pe site-ul Camerei Executorilor Judecatoresti de pa langa Curtea de Apel Brasov, la sediul Primariei Loc. in circumscriptia careia se afla situat imobilul supus executarii silite, la sediul biroului nostru si la locul situarii imobilului iar la cererea creditoarei si pe cheltuiala sa si prin publicare in ziare mai raspandite.
 
 
EXECUTOR JUDECATORESC,
MANOLACHE MARCEL IULIAN
 
 
 
 
 
Dos.ex.nr. 439/2012
Din 19.12.2012
 
 
PUBLICATIE DE LICITATIE
 
 
         Cu privire la cererea de executare silita imobiliara solicitata de creditoarea S.C. SUPORT COLECT S.R.L., cu sediul in Bucuresti,  Bd.Regina Elisabeta, nr. 5, Sector 3, impotriva debitorului TURBATU Florin, CNP: 1601019400122, cu domiciliul in Codlea - 505100, Str. Ion Alexandru, nr. 5, bl. E2, ap. 16, Judetul Brasov, pentru recuperarea diferentei de debit in cuantum de 85.620,51 EUR (la cursul BNR din ziua platii) + 12.163,78 Leireprezentand debit si cheltuieli de executare, la care se vor adauga cheltuielile de executare si urmarire care se vor efectua pana in ziua licitatiei, respectiv se vor cuantifica,
         Avand in vedere titlul executoriu constand in contract de credit nr. 85495/14.09.2007 emis de Banca Comerciala Romana SA.,contract de ipoteca autentificat sub nr. 1749/17.09.2007 autentificat de catre BNP Bojan Elena Luminita investita cu formula executorie, procesul verbal de stabilire cheltuieli de executare din 19.07.2012 emis de B.E.J. Manolache Marcel Iulian, Incheierea Judecatoriei Brasov de incuviintare a executarii silite din data de 19.07.2012 , prin care se constata creanta certa, lichida si exigibila a creditoarei care a solicitat inceperea executarii silite imobiliare in baza art.504 C.pr.civ. si urmatoarele.
         Prin prezenta se aduce la cunostinta publica generala si a celor interesati ca in data de 12.02.2013 ora 11:30 la sediul biroului nostru din mun. Brasov, str. Iuliu Maniu, nr.68,  bl.3, sc.B, ap.6, et.1, jud.Brasov,are loc licitatia publica in vederea vanzarii imobilului situat in Codlea - 505100, Str. Ion Alexandru, nr. 5, Judetul Brasov , avand CF: 10293-Codlea -  nr. TOP: 5231/2/5, nr. cad 1191 imobil aflat in proprietatea Turbatu Florin si turbatu Rodica Valerica, compus din constructie Ds+P+M aituata in str. Ion Alexandru nr 5, cu zidarie de caramida, fundatii din beton, acoperis sarpanta cu invelitoare din tigla cu urmatoarea descriere : demisol: pivnita, garaj, boxa, hol cu casa scarii, parter- living room, bucatarie, baie, hol cu casa scarii, la mansarda 3 dormitoare, hol baie  +  garaj- constructie din zidarie caramida, fundatii de beton,, acoperis terasa
         La intocmirea procesului verbal de situatie s-a constatat ca imobilul constand in casa are urmatoarea componenta : constructie Ds+P+M aituata in str. Ion Alexandru nr 5, cu zidarie de caramida, fundatii din beton, acoperis sarpanta cu invelitoare din tigla cu urmatoarea descriere : demisol: pivnita, garaj, boxa, hol cu casa scarii, parter- living room, bucatarie, baie, hol cu casa scarii, la mansarda 3 dormitoare, hol baie  +  garaj- constructie din zidarie caramida, fundatii de beton,, acoperis terasa
         Pretul de strigare al imobilului este de 438.238 Lei ( echivalentul a 96.720 Euro). Pretul fiind stabilit in cond.art. 500 al.2 si 411 al.3 C.pr.civ. de catre expert tehnic ing. IONESCU VICTOR SERGIU conform expertizei nr.   13389      din 17.12.2012 aflata la dosarul nostru de la fila 75 la fila 104 (cate o copie a expertizei fiind comunicata atat creditoarei cat si debitorului).
         Toţi cei care pretind vreun drept asupra imobilului situat in Codlea - 505100, Str. Ion Alexandru, nr. 5, Judetul Brasov , avand CF: 10293-Codlea, să-l anunţe executorului judecătoresc înainte de data stabilită pentru licitatie, sub sancţiunea de a nu mai fi ţinuţi în seamă după acea dată.
 
Conditii de licitatie :
 
         1.Cei care doresc sa liciteze sunt obligati sa depuna, pana in ziua licitatiei, oferte de cumparare si o cautiune de 10% din pretul initial de strigare, pe recipisa de consemnare la C.E.C., la dispozitia executorului judecatoresc si care va fi atasata ofertei. Sunt scutiti de a depune aceasta cautiune creditorul privilegiat, creditorul ipotecar si coproprietarii.
         2.Pretul integral al imobilului se va achita in termen de 30 de zile de la data vanzarii.
         3.Cumparatorul va suporta toate taxele de transcriere sau intabulare in cartea funciara.
         4.Daca nu sunt intrunite conditiile de mai sus sau nu sunt licitatori, o noua licitatie se va ordona, la cerere, in decurs de cel mult 60 de zile calculate din ziua licitatiei.
         5.Dupa plata integrala a pretului si dupa expirarea termenului de 15 zile prevazut de art.401 al.1 lit.a C.pr.civ, executorul judecatoresc va intocmi actul de adjudecare.
         Prezenta publicatie a fost emisa de Birou Executor Judecatoresc MANOLACHE MARCEL IULIAN, la data de 19.12.2012.
         Dosarul executional va putea fi consultat de cei interesati la sediul Biroului Executorului Judecatoresc MANOLACHE MARCEL IULIAN din mun. Brasov, str. Iuliu Maniu, nr. 68,  bl.3, sc.B, ap.6, et.1,  jud. Brasov.
         Prezenta publicatie se aduce la cunostinta prin comunicare creditoarei, debitorului, Administratiei Financiare, prin afisare la sediul Judecatoriei Brasov, pe site-ul Camerei Executorilor Judecatoresti de pa langa Curtea de Apel Brasov, la sediul Primariei Loc. in circumscriptia careia se afla situat imobilul supus executarii silite, la sediul biroului nostru si la locul situarii imobilului iar la cererea creditoarei si pe cheltuiala sa si prin publicare in ziare mai raspandite.
 
 
EXECUTOR JUDECATORESC,
MANOLACHE MARCEL IULIAN
 
 
 
 

  Dos.ex.nr. 168/2011
Din 20.12.2012
 
 
PUBLICATIE DE LICITATIE
 
 
         Cu privire la cererea de executare silita imobiliara solicitata de creditoarea S.C. SUPORT COLECT S.R.L., cu sediul in Bucuresti, B-dul Libertatii, nr. 22, bl. 102, in cladirea Union international Business Center II, Sector 5, impotriva debitorilor HURGHI PAVEL MARIAN, CNP: 1730105080066, cu domiciliul in Lunca Calnicului - 507170, Str. Bisericii, nr. 113, Judetul Brasov, HURGHI MARIA IOANA, CNP: 2750915141031, cu domiciliul in Lunca Calnicului - 507170, Str. Bisericii, nr. 113, Judetul Brasov, MAXIM AUGUSTIN DORIN, CNP: 1710724080019, cu domiciliul in Sfantu Gheorghe - 520071, Harniciei, nr. 20, bl. 35, et. 7, ap. 39, Judetul Covasna, HURGHI PAVEL, CNP: 1500730080135, cu domiciliul in Lunca Calnicului - 507170, Str. Bisericii , nr. 151, Judetul Brasov si HURGHI NICULINA, CNP: 2520705080114, cu domiciliul in Lunca Calnicului - 507170, Str. Bisericii , nr. 151, Judetul Brasov, pentru recuperarea diferentei de debit in cuantum de 12.149,76 Lei + 98.092,84 EUR reprezentand debit si cheltuieli de executare, la care se vor adauga cheltuielile de executare si urmarire care se vor efectua pana in ziua licitatiei, respectiv se vor cuantifica,
         Avand in vedere titlul executoriu constand in contract de credit nr.F1552/21.08.2007 emis de Banca Comerciala Romana SA.,contract de ipoteca autentificat sub nr. 1678/21 august 2007 autentificat de catre BNP SZEN MARIA investita cu formula executorie, procesul verbal de stabilire cheltuieli de executare din 24.03.2011 emis de B.E.J. Manolache Marcel Iulian, Incheierea Judecatoriei Brasov de incuviintare a executarii silite din data de 31.03.2011 , Incheierea Judecatoriei Sfantu Gheorghe de incuviintare a executarii silite din data de 01.04.2011,  prin care se constata creanta certa, lichida si exigibila a creditoarei care a solicitat inceperea executarii silite imobiliare in baza art.504 C.pr.civ. si urmatoarele.
         Prin prezenta se aduce la cunostinta publica generala si a celor interesati ca in data de 13.02.2013, ora 12:00 la sediul biroului nostru din mun. Brasov, str. Iuliu Maniu, nr.68,  bl.3, sc.B, ap.6, et.1, jud.Brasov, are loc licitatia publica in vederea vanzarii imobilului situat in Lunca Calnicului, str.Bisericii, nr.FN, inscris in CF nr.24658 (provenita din conversia de pe hartie a CF nr.2481/b) a Localitatii Ilieni, sub nr. cadastral 1172/1/1/1/1/1/1/2 si nr.1172/1/1/1/1/1/1/1/2-C1, proprietatea debitorilor HURGHI PAVEL si HURGHI NICULINA.
         La intocmirea procesului verbal de situatie s-a constatat ca imobilul are urmatoarea componenta : casa de locuit  de tip P+M si arabil,tarla 49, parcela 836/3, cu suprafata totala de 1200 mp.
         Pretul de strigare al imobilului este de 400.950 Lei, pretul a fost redus la 75% din pretul de vanzare stabilit  in cond.art. 500 al.2 si 411 al.3 C.pr.civ. de catre expert tehnic ing. VLADOIU ROMULUS conform expertizei din 18.08.2011 aflata la dosarul nostru de la fila 229 la fila 255 (cate o copie a expertizei fiind comunicata atat creditoarei cat si debitorilor).
         Toţi cei care pretind vreun drept asupra imobilului situat in Lunca Calnicului, str.Bisericii, nr.FN, inscris in CF nr.24658 (provenita din conversia de pe hartie a CF nr.2481/b) a Localitatii Ilieni, sub nr. cadastral 1172/1/1/1/1/1/1/2 si nr.1172/1/1/1/1/1/1/1/2-C1, să-l anunţe executorului judecătoresc înainte de data stabilită pentru licitatie, sub sancţiunea de a nu mai fi ţinuţi în seamă după acea dată.
 
Conditii de licitatie :
 
         1.Cei care doresc sa liciteze sunt obligati sa depuna, pana in ziua licitatiei, oferte de cumparare si o cautiune de 10% din pretul initial de strigare, pe recipisa de consemnare la C.E.C., la dispozitia executorului judecatoresc si care va fi atasata ofertei. Sunt scutiti de a depune aceasta cautiune creditorul privilegiat, creditorul ipotecar si coproprietarii.
         2.Pretul integral al imobilului se va achita in termen de 30 de zile de la data vanzarii.
         3.Cumparatorul va suporta toate taxele de transcriere sau intabulare in cartea funciara.
         4.Daca nu sunt intrunite conditiile de mai sus sau nu sunt licitatori, o noua licitatie se va ordona, la cerere, in decurs de cel mult 60 de zile calculate din ziua licitatiei.
         5.Dupa plata integrala a pretului si dupa expirarea termenului de 15 zile prevazut de art.401 al.1 lit.a C.pr.civ, executorul judecatoresc va intocmi actul de adjudecare.
         Prezenta publicatie a fost emisa de Birou Executor Judecatoresc MANOLACHE MARCEL IULIAN, la data de 20.12.2012.
         Dosarul executional va putea fi consultat de cei interesati la sediul Biroului Executorului Judecatoresc MANOLACHE MARCEL IULIAN din mun. Brasov, str. Iuliu Maniu, nr. 68,  bl.3, sc.B, ap.6, et.1,  jud. Brasov.
         Prezenta publicatie se aduce la cunostinta prin comunicare creditoarei, debitorilor, Administratiei Financiare, prin afisare la sediul Judecatoriei Brasov, pe site-ul Camerei Executorilor Judecatoresti de pa langa Curtea de Apel Brasov, la sediul Primariei Loc. in circumscriptia careia se afla situat imobilul supus executarii silite, la sediul biroului nostru si la locul situarii imobilului iar la cererea creditoarei si pe cheltuiala sa si prin publicare in ziare mai raspandite.
 
 
EXECUTOR JUDECATORESC,
MANOLACHE MARCEL IULIAN
 
 
 
 

 

 
 
Contact Executor Judecatoresc