Licitatii 23.11.2017

Dos.ex.nr. 257/2011
Din 23.10.2017

PUBLICATIE DE LICITATIE

 
                Cu privire la cererea de executare silita imobiliara solicitata de creditoarea EOS CREDIT FUNDING BL DESIGNATED ACTIVITY COMPANY PRIN B2 KAPITAL PORTFOLIO MANAGEMENT S.R.L., cu sediul in Bucuresti - 011013, Str. Buzesti, nr. 85, et. 3, Sector 1, impotriva debitorilor DRIMBAU Maria Florina, CNP: 2800331081822, cu domiciliul in Fagaras - 505200, Str. T Vladimirescu, bl. 22, sc. C, ap. 20, Judetul Brasov si DRIMBAU Marius Gheorghe, CNP: 1750819080048, cu domiciliul in Fagaras - 505200, Str. T.Vladimirescu, bl. 22, sc. C, ap. 20, Judetul Brasov, pentru recuperarea diferentei de debit in cuantum de 17.533,49 EUR (la cursul BNR din ziua platii) + 339,74 Lei reprezentand debit si cheltuieli de executare, la care se vor adauga cheltuielile de executare si urmarire care se vor efectua pana in ziua licitatiei, respectiv se vor cuantifica,
                Avand in vedere titlul executoriu constand in contract de credit nr.200836366/28.02.2008 emis de Banca Comerciala Romana SA., act aditional nr.1/28.02.2008, contract de ipoteca autentificat sub nr. 642/05 martie 2008 autentificat de catre BNP Adrian Boamfa , procesul verbal de stabilire cheltuieli de executare din 11.05.2011 emis de B.E.J. Manolache Marcel Iulian, Incheierea Judecatoriei Brasov de incuviintare a executarii silite din data de 19.05.2011 , prin care se constata creanta certa, lichida si exigibila a creditoarei care a solicitat inceperea executarii silite imobiliare in baza art.504 C.pr.civ. si urmatoarele.
                Prin prezenta se aduce la cunostinta publica generala si a celor interesati ca in data de 23.11.2017, ora 10:00 la sediul biroului nostru din mun. Brasov, str. Iuliu Maniu, nr.68,  bl.3, sc.B, ap.6, et.1, jud.Brasov,are loc licitatia publica in vederea vanzarii imobilului situat in Fagaras - 505200, Str. T.Vladimirescu, bl. 22, sc. C, ap. 20, Judetul Brasov, proprietatea debitorilor DRIMBAU Maria Florina si DRIMBAU Marius Gheorghe, identificat prin CF nr. 101427-C1-U1 provenit din conversia de pe hartie a C.F. nr. 12274 si nr TOP 3209/4/1/60.
                La intocmirea procesului verbal de situatie s-a constatat ca imobilul licitat are urmatoarea componenta :apartament compus din 2 camere, hol, camara, bucatarie, sas, baie, balcon cu o cota de 1.61% din elementele de uz comun, respectiv 11.07 mp.
                Pretul de strigare al imobilului este de 59.975,25 Lei, pret ce a fost redus la 75% din pretul stabilit in cond.art. 500 al.2 si 411 al.3 C.pr.civ. de catre expert tehnic ing. IONESCU VICTOR SERGIU  conform expertizei din 23.02.2012  aflata la dosarul nostru de la fila 228 la fila 241(cate o copie a expertizei fiind comunicata atat creditoarei cat si debitorilor).
                Toţi cei care pretind vreun drept asupra imobilului situat in Fagaras - 505200, Str. T.Vladimirescu, bl. 22, sc. C, ap. 20, Judetul Brasov, să-l anunţe executorului judecătoresc înainte de data stabilită pentru licitatie, sub sancţiunea de a nu mai fi ţinuţi în seamă după acea dată.
Conditii de licitatie :
                1.Cei care doresc sa liciteze sunt obligati sa depuna, pana in ziua licitatiei, oferte de cumparare si o cautiune de 10% din pretul initial de strigare, pe recipisa de consemnare la C.E.C., la dispozitia executorului judecatoresc si care va fi atasata ofertei. Sunt scutiti de a depune aceasta cautiune creditorul privilegiat, creditorul ipotecar si coproprietarii.
                2.Pretul integral al imobilului se va achita in termen de 30 de zile de la data vanzarii.
                3.Cumparatorul va suporta toate taxele de transcriere sau intabulare in cartea funciara.
                4.Daca nu sunt intrunite conditiile de mai sus sau nu sunt licitatori, o noua licitatie se va ordona, la cerere, in decurs de cel mult 60 de zile calculate de la data publicarii licitatiei
                5.Dupa plata integrala a pretului si dupa expirarea termenului de 15 zile prevazut de art.401 al.1 lit.a C.pr.civ, executorul judecatoresc va intocmi actul de adjudecare.
                Prezenta publicatie a fost emisa de Birou Executor Judecatoresc MANOLACHE MARCEL IULIAN, la data de 23.10.2017.
                Dosarul executional va putea fi consultat de cei interesati la sediul Biroului Executorului Judecatoresc MANOLACHE MARCEL IULIAN din mun. Brasov, str. Iuliu Maniu, nr. 68,  bl.3, sc.B, ap.6, et.1,  jud. Brasov.
                Prezenta publicatie se aduce la cunostinta prin comunicare creditoarei, debitorilor, Administratiei Financiare, prin afisare la sediul Judecatoriei Brasov, pe site-ul www.registru.uniuneaexecutorilor.ro, la sediul Primariei Loc. in circumscriptia careia se afla situat imobilul supus executarii silite, la sediul biroului nostru si la locul situarii imobilului iar la cererea creditoarei si pe cheltuiala sa si prin publicare in ziare mai raspandite.
 
     EXECUTOR JUDECATORESC,

                             MANOLACHE MARCEL IULIAN

 Dos.ex.nr. 8/2013
Din 23.10.2017

PUBLICATIE DE LICITATIE

 
                Cu privire la cererea de executare silita imobiliara solicitata de creditoarea EOS CREDIT FUNDING BL DESIGNATED ACTIVITY COMPANY PRIN B2 KAPITAL PORTFOLIO MANAGEMENT S.R.L., cu sediul in Bucuresti - 011013, Str. Buzesti, nr. 85, et. 3, Sector 1, impotriva debitorilor STINIGUTA Radu, CNP: 1620310082419, cu domiciliul in Fagaras - 505200, C. Dobrogeanu Gherea, nr. 5, Judetul Brasov, STINIGUTA Viorica, CNP: 2410416082428, cu domiciliul in Fagaras - 505200, C. Dobrogeanu Gherea, nr. 5, Judetul Brasov, STINIGUTA Daniela, CNP: 2630225082414, cu domiciliul in Fagaras - 505200, C. Dobrogeanu Gherea, nr. 5, Judetul Brasov, STINIGUTA Petru, CNP: 1360807082422, cu domiciliul in Fagaras - 505200, C. Dobrogeanu Gherea, nr. 5, Judetul Brasov si BIRCEA Ioan, CNP: 1701025082434, cu domiciliul in Fagaras - 505200, Gheorghe Doja, nr. 56, Judetul Brasov, pentru recuperarea diferentei de debit in cuantum de 51.590,63 EUR (la cursul BNR din ziua platii) + 1.062,30 Leireprezentand debit si cheltuieli de executare, la care se vor adauga cheltuielile de executare si urmarire care se vor efectua pana in ziua licitatiei, respectiv se vor cuantifica,
                Avand in vedere titlul executoriu constand in Contract de credit nr. 889/26.07.2007 emis de BCR SA si Contract de ipoteca autentificat nr.1402/27.07.2007 de NP Gyergyai Mariana , procesul verbal de stabilire cheltuieli de executare din 11.01.2013 emis de B.E.J. Manolache Marcel Iulian, Incheierea Judecatoriei Brasov de incuviintare a executarii silite din data de 21.01.2013 , prin care se constata creanta certa, lichida si exigibila a creditoarei care a solicitat inceperea executarii silite imobiliare in baza art.504 C.pr.civ. si urmatoarele.
                Prin prezenta se aduce la cunostinta publica generala si a celor interesati ca in data de 23.11.2017, ora 10:30 la sediul biroului nostru din mun. Brasov, str. Iuliu Maniu, nr.68,  bl.3, sc.B, ap.6, et.1, jud.Brasov,are loc licitatia publica in vederea vanzarii imobilului situat in Fagaras - 505200, C. Dobrogeanu Gherea, nr. 5, Judetul Brasov, proprietatea debitorilor STINIGUTA Radu, STINIGUTA Daniela si STINIGUTA Petru, identificat prin CF nr. 101378 provenit din conversia de pe hartie a C.F. nr. 52 si nr TOP 62; 62,63, nr cadastral C1.
                La intocmirea procesului verbal de situatie s-a constatat ca imobilul licitat are urmatoarea componenta :casa si teren in suprafata de 445 mp.
                Pretul de strigare al imobilului este de 222.890,00 Lei echivalentul a 49.868,00 EURO, pret ce a fost stabilit in cond.art. 500 al.2 si 411 al.3 C.pr.civ. de catre expert tehnic ing. IONESCU VICTOR SERGIU  conform expertizei  din 14.06.2015  aflata la dosarul nostru de la fila 70 la fila 100(cate o copie a expertizei fiind comunicata atat creditoarei cat si debitorilor).
                Toţi cei care pretind vreun drept asupra imobilului situat in Fagaras - 505200, C. Dobrogeanu Gherea, nr. 5, Judetul Brasov, să-l anunţe executorului judecătoresc înainte de data stabilită pentru licitatie, sub sancţiunea de a nu mai fi ţinuţi în seamă după acea dată.
Conditii de licitatie :
                1.Cei care doresc sa liciteze sunt obligati sa depuna, pana in ziua licitatiei, oferte de cumparare si o cautiune de 10% din pretul initial de strigare, pe recipisa de consemnare la C.E.C., la dispozitia executorului judecatoresc si care va fi atasata ofertei. Sunt scutiti de a depune aceasta cautiune creditorul privilegiat, creditorul ipotecar si coproprietarii.
                2.Pretul integral al imobilului se va achita in termen de 30 de zile de la data vanzarii.
                3.Cumparatorul va suporta toate taxele de transcriere sau intabulare in cartea funciara.
                4.Daca nu sunt intrunite conditiile de mai sus sau nu sunt licitatori, o noua licitatie se va ordona, la cerere, in decurs de cel mult 60 de zile calculate de la data publicarii licitatiei
                5.Dupa plata integrala a pretului si dupa expirarea termenului de 15 zile prevazut de art.401 al.1 lit.a C.pr.civ, executorul judecatoresc va intocmi actul de adjudecare.
                Prezenta publicatie a fost emisa de Birou Executor Judecatoresc MANOLACHE MARCEL IULIAN, la data de 23.10.2017.
                Dosarul executional va putea fi consultat de cei interesati la sediul Biroului Executorului Judecatoresc MANOLACHE MARCEL IULIAN din mun. Brasov, str. Iuliu Maniu, nr. 68,  bl.3, sc.B, ap.6, et.1,  jud. Brasov.
                Prezenta publicatie se aduce la cunostinta prin comunicare creditoarei, debitorilor, Administratiei Financiare, prin afisare la sediul Judecatoriei Brasov, pe site-ul www.registru.uniuneaexecutorilor.ro, la sediul Primariei Loc. in circumscriptia careia se afla situat imobilul supus executarii silite, la sediul biroului nostru si la locul situarii imobilului iar la cererea creditoarei si pe cheltuiala sa si prin publicare in ziare mai raspandite.
 
EXECUTOR JUDECATORESC,
MANOLACHE MARCEL IULIAN
Brasov, str. Iuliu Maniu, nr. 68,  bl.3, sc.B, ap.6, et.1,  jud. Brasov.
                Prezenta publicatie se aduce la cunostinta prin comunicare creditoarei, debitorilor, Administratiei Financiare, prin afisare la sediul Judecatoriei Brasov, pe site-ul www.registru.uniuneaexecutorilor.ro, la sediul Primariei Loc. in circumscriptia careia se afla situat imobilul supus executarii silite, la sediul biroului nostru si la locul situarii imobilului iar la cererea creditoarei si pe cheltuiala sa si prin publicare in ziare mai raspandite.
 
     EXECUTOR JUDECATORESC,

                             MANOLACHE MARCEL IULIAN

 
Contact Executor Judecatoresc